Du är här

Trafikundersökning

Trafikens utveckling på stadens gator undersöks på flera olika sätt. Stadsmiljösektorns Planering står för forskningen och uppföljningen av trafikens utveckling i Karleby.

I samband med framställningen av trafikplaner görs vid behov även olika slags trafikberäkningar, som används som hjälpmedel för att planera trygga och flexibla trafikomgivningar.

Trafikolyckor

Trafiksäkerhetens utveckling följs genom att föra statistik, och genom att analysera trafikolyckorna i polisens olycksregister. Olyckornas orsaker, bakgrundsfaktorer, olycksplatserna och andra faktorer som kan påverka olyckorna följs för att minska trafikolyckorna.

Trafikmängderna

Staden samlar information om trafikmängderna från korsningar med trafikljus. Informationen om trafikmängderna kan användas bl.a. för

- uppföljning och statistikföring av trafikens utveckling.
- definiering av trafikens tid- och riktningsfluktuationer.
- definiering av trafikens belastningstoppar
- planering av trafikljus
- parkeringsplanering
- trafikforskningar och -prognoser
- detaljplanering

Hastighetstavla

Trafiksäkerhetens utveckling följs även med stadens egna hastighetstavla, med vars hjälp information fås om fordonens hastighet i staden.

Upp

Uppdaterad 13.6.2019 | Skicka respons | Skriv ut