Du är här

Tillståndsärenden

Tillstånd behövs för att arrangera olika evenemang på allmän område. Användning av gator, trottarer och cykelleder till annat än de planerats för är tillståndspliktigt.

Tillstånds krävs b.la. för:

- grävning på allmänna områden
- sätta ut afficher och vägledningsskyltar
- anvädning av områden för lagring av föremål och marksubstans
- byggande av extra påfart eller förflyttande av påfart till tomten och ändring av användningsändamål
- användning av gator, trottarer och cykelleder till annat än de planerats för.


Upp

Uppdaterad 13.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut