Du är här

Tillstånd för användning av allmänt område för ordnande av evenemang

För alla evenemang krävs tillstånd av områdets ägare. Tillståndet beviljas av ägaren till området där evenemanget ordnas. Den som vill ordna ett evenemang på allmänt område som ägs av Karleby stad, t.ex. i en park, på en gata eller på ett torg, ska ansöka om tillstånd av Karleby stad. Det rekommenderas att ansökan om tillstånd lämnas in i god tid. Tillståndet är avgiftsbelagt.

En del andra nödvändiga tillstånd, t.ex. sådana som beviljas av polisen eller räddningsväsendet eller serveringstillstånd för alkoholdrycker kräver oftast att tillstånd för användning av området har beviljats.

Tillstånd för utomhusevenemang behövs till exempel då evenemanget begränsar den allmänna användningen av området eller evenemanget kräver åtgärder som anknyter till ordning och säkerhet eller när särskilda trafikarrangemang behövs.

Tillstånd behövs till exempel inte om evenemanget inte begränsar den allmänna användningen och är kortvarig eller ordnas av en privatperson, som t.ex. bemärkelsedagar, möhippor, svensexor eller liknande.

Upp

Uppdaterad 17.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut