Du är här

Anslutningstillstånd

Om ni bygger ytterligare en anslutning utöver den som givits tillstånd till i bygglovet, anslutningen flyttas eller användningsändamålet ändras, måste anslutningstillstånd ansökas. Tillståndet är avgiftsbelagt. Du kan ansöka om tillstånd elektroniskt via Karleby stads e-tjänster.

Upp

Uppdaterad 17.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut