Du är här

Försäljningsverksamhet på allmänna områden

Glasskiosk, grillkiosk eller motsvarande

För placering av glasskiosk, grillkiosk eller motsvarande på allmänt område behövs tillstånd av markägaren. Tillstånd beviljas av ansvarsområdet Tillstånds lovinspektör. Ansökan kan lämnas in via Karleby stads e-tjänst. Tillståndet är avgiftsbelagt. Innan ansökningen lämnas in ska sökanden kontakta Karleby Energi och reda ut möjligheten att använda el.

För kiosk- och försäljningsplatser på salutorget svarar torgövervakare, tfn 044 7809 899.

Utecafé eller -restaurang

För placering av utecafé eller -restaurang på allmänt område behövs tillstånd av markägaren.  Tillstånd för uteserveringar som inte har fasta konstruktioner beviljas av ansvarsområdet Tillstånds lovinspektör. Ansökan kan lämnas in via Karleby stads e-tjänst. Tillståndet är avgiftsbelagt.


Tillstånd för uteserveringar som har fasta konstruktioner beviljas av stadsgeodeten vid ansvarsområdet Markområden. Tillstånd kan sökas med en fritt formulerad ansökan. Tillståndet är avgiftsbelagt. Uteserveringar som har fasta konstruktioner kräver också åtgärdstillstånd av ansvarsområdet Tillstånd. Åtgärdstillstånd kan sökas efter att markägaren har beviljat tillstånd att placera en uteservering.


Uppgifter som ska ingå i ansökan:


◾namn på företaget som ansöker om tillstånd samt adress
◾rörelseidkarens kontakt- och faktureringsuppgifter
◾planritning som visar uteserveringens placering på det allmänna området
◾bottenplan av uteserveringen som visar uteserveringens mått (längd och bredd), placering av möbler, passager och ingångar. Anteckna också bredden på det fria fotgängarområdet i bottenplanen. Bredden på den fria gångleden ska dock vara minst 150 cm.

Upp

Uppdaterad 3.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut