Du är här

Tillstånd för terräng- och vattentrafik

Tillstånd för tävlingar eller övningar med motorfordon i terräng

För återkommande eller bestående tävlingar eller övningar med motordrivna fordon måste ansökas om tillstånd av byggnads- och miljönämnden. Tillstånd måste också ansökas för enskilda evenemang.

Tillstånd ansöks med en fritt formulerad ansökan till vilken bifogas lägeskarta, markägarens skriftliga samtycke och utredning bl.a. om säkerhetsaspekter och åtgärdande av skador i terrängen samt städåtgärder.

Tillstånd måste också ansökas av byggnads- och miljönämnden för tävlingar som ordnas för motordrivna farkost på vattenområden. Dessutom måste också en bulleranmälan göras för tävling som hålls i terrängen eller på vattenområde.

Upp

Uppdaterad 17.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut