Olet tässä

Oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle

Oikaisuvaatimus pysäköintivirheen johdosta on esitettävä pysäköinninvalvojalle 30 päivän kuluessa sen saamisesta. Oikaisuvaatimus on esitettävä kirjallisesti.

Päätöksestä valittaminen
 
Pysäköinninvalvojan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Valitus tulee jättää Vaasan Hallinto-oikeudelle 30 päivässä päätöksen tiedoksi saannista. Valituskirjelmään on liitettävä todistus vaaditun maksun suorittamisesta määräajassa. Muuten valitus voidaan jättää tutkimatta. Valitus Vaasan Hallinto-oikeuteen maksaa 250€.

Tieliikennelaki

Sähköinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle

Sivun alkuun

Päivitetty 12.9.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta