Du är här

Upplagsflyttningar av fordon

Karleby stads parkeringsövervakning utför upplagsflyttningar av fordon på grund av obetalda felparkeringsavgifter i fall där fordonet har felparkerats fem olika gånger och det för dessa gärningar har påförts felparkeringsavgifter som är obetalda och i vilka ändring inte kan sökas.

Ägaren eller innehavaren av ett fordon som har flyttats till ett upplag ska hämta fordonet inom 60 dagar från den dag han eller hon anses ha fått del av flyttningsbeslutet. Fordonet överlåts från upplaget under förutsättning att ägaren eller innehavaren ersätter myndigheten för de obetalda felparkeringsavgifterna samt kostnaderna för upplagsflyttningen och administrationen.

Förfarandet grundar sig på lagen om flyttning av fordon (paragraf 5, 10, 11 och 12)

Mer info: Ledande parkeringskontrollant Päivi Parpala, tfn 044 7809 201 eller via e-post pysakoinninvalvonta@kokkola.fi


Upp

Uppdaterad 26.11.2018 | Skicka respons | Skriv ut