Du är här

Parkeringstillstånd för hemvård

Parkeringstillstånd för hemvård beviljas företag som tillhandahåller hemvård. Tillståndet är i kraft ett år åt gången. Antalet tillstånd som kan beviljas är begränsat till 50 per år. Tillståndet kostar 100 €/år. Parkeringstillstånd för hemvård ska sökas hos stadens parkeringsövervakning.

Parkeringstillståndet berättigar till följande:
1) Bilen får stå parkerad en längre tid än vad trafikmärket anger på en plats där parkeringstiden annars är begränsad.
2) På avgiftsbelagda platser behöver parkeringsavgift inte betalas.

Parkeringstillståndet ska för parkeringstiden placeras på ett synligt ställe, i bilar innanför vindrutan så att texten på tillståndet utan svårigheter kan läsas från utsidan. Tillståndet gäller bara för arbetsärenden under arbetstid. Tillståndet ska returneras när giltighetstiden för det har gått ut, när anställningsförhållandet har avslutats eller när behovet av att använda tillståndet har upphört.

Kopiering av parkeringstillståndet är förbjudet. Om oegentligheter upptäcks, kan tillståndet dras in.

Parkeringstillståndet gäller på allmänna gatuområden, inte på privata områden.

Upp

Uppdaterad 20.12.2019 | Skicka respons | Skriv ut