Du är här

Parkeringstillstånd med kort giltighetstid

Parkeringstillstånd som gäller en kortare tid kan beviljas exempelvis firmor som utför renoveringar. Tillståndet beviljas av ledande parkeringskontrollanten och det kostar 10 €/dygn eller 20 €/vecka. Parkeringstillstånd med kort giltighetstid ska sökas hos stadens ledande parkeringskontrollant.

Parkeringstillståndet berättigar till följande:
1) Bilen får stå parkerad en längre tid än vad trafikmärket anger på en plats där parkeringstiden annars är begränsad.

Parkeringstillståndet ska för parkeringstiden placeras på ett synligt ställe, i bilar innanför vindrutan så att texten på tillståndet utan svårigheter kan läsas från utsidan. Kopiering av parkeringstillståndet är förbjudet. Om oegentligheter upptäcks, kan tillståndet dras in.

Parkeringstillståndet gäller på allmänna gatuområden, inte på privata områden.

Upp

Uppdaterad 20.12.2019 | Skicka respons | Skriv ut