Du är här

Boendeparkering i Neristan

I Neristan boende invånare eller med dem jämförbara fastighetsägare/-innehavare som arbetar i Neristan är berättigade till ett avgiftsbelagt boendeparkeringstillstånd. Tillståndet kostar 65 €/år eller 20 €/månad.

Boendeparkeringstillståndet berättigar till parkering i Neristan på ett område som avgränsas av Gustaf Adolfs gata, Anders Chydenius gata, Strandgatan och Torggatan med undantag av parkeringsplatserna på Mannerheimplatsen. Tillståndet ska användas på boendeparkeringsplatser som anges med särskilda trafikmärken utan tidsbegränsning.

Alla som enligt befolkningsregistret bor i området och har körkort är berättigade till ett boendeparkeringstillstånd. Parkeringstillståndet är bundet till bilens registernummer.

Tillståndet kan förses med två registernummer, men bara en bil åt gången får stå parkerad på boendeparkeringen. Tillståndet kan beviljas för en person- eller skåpbil eller annan bil vars totalmassa är högst fyra ton.

Vid parkering på en boendeparkeringsplats placeras tillståndet på ett synligt ställe, i bilar innanför vindrutan så att texten på tillståndet utan svårigheter kan läsas från utsidan.

Ansökan om boendeparkeringstillstånd lämnas till stadshusets Tillståndsinfo.

Parkeringstillståndet gäller på allmänna gatuområden, inte på privata områden.

Upp

Uppdaterad 20.12.2019 | Skicka respons | Skriv ut