Du är här

Begäran om omprövning till parkeringsövervakaren

Begäran om omprövning mot parkeringsfel kan inläggas hos parkeringsövervakaren inom 30 dagar från det anmaningen gavs. Begäran om omprövning inläggas skriftligt.

Besvär mot beslut 
Ändring i parkeringsövervakarens beslut med anledning av begäran om omprövning får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Besvär kan sökas hos Vasa Förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet. Till besvärsskriften ska fogas bevis över att boten har betalts inom föreskriven tid, vid äventyr att besvären annars inte upptas till prövning. Besvären till Vasa Förvaltningsdomstol kostar 250€.

Vägtrafiklagen 

E-blankett för begäran om omprövning

Upp

Uppdaterad 28.7.2020 | Skicka respons | Skriv ut