Du är här

Veterantillstånd

Karleby stad beviljar veteraner i Karleby parkeringstillstånd.


Veterantillståndet berättigar till parkering


1) på parkeringsplatser där den maximala parkeringstiden har begränsats med vägmärke, för längre tid än begränsningen samt

2) på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift erläggs.

Parkeringstillståndet ska för parkeringstiden placeras på ett synligt ställe, i bilar innanför vindrutan.
Parkeringstillståndet måste returneras då veteranen inte längre är berättigad att köra bil.
Parkeringstillståndet är personligt.
Då registernumret ändras måste ett nytt parkeringstillstånd ansökas och det gamla tillståndet returneras.

Upp

Uppdaterad 31.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut