Du är här

Parkeringstillstånd för företag

Anställda vid företag i Karleby centrum beviljas parkeringstillstånd som gäller platserna i parkeringshallen i bibliotekets källare eller på en gata, med undantag för Storgatan där parkeringstillstånd inte beviljas. Parkeringstillstånd för företag ska sökas hos stadens parkeringsövervakning.

Parkeringstillståndet berättigar till följande:
1) Bilen får stå parkerad en längre tid än vad trafikmärket anger på en plats där parkeringstiden annars är begränsad.

Antalet tillstånd som kan beviljas företag är begränsat. För bibliotekets källarparkering beviljas sammanlagt 30 tillstånd per år och på gatorna 50 per år. Parkeringstillståndet för företag är avgiftsbelagt: för en plats i bibliotekets källarparkering debiteras 60 €/månad och för en plats på gatan 30 €/månad.

Parkeringstillståndet är bundet till bilens registernummer. Ett tillstånd kan gälla maximalt tre bilar. Parkeringstillståndet ska för parkeringstiden placeras på ett synligt ställe, i bilar innanför vindrutan så att texten på tillståndet utan svårigheter kan läsas från utsidan. Tillståndet gäller bara för arbetsärenden under arbetstid. Tillståndet ska returneras när giltighetstiden för det har gått ut, när arbetsuppdraget har avslutats eller när behovet av att använda tillståndet har upphört.

När registernumret för bilen ändras ska ett nytt parkeringstillstånd sökas och det gamla returneras. Kopiering av parkeringstillståndet är förbjudet. Om oegentligheter upptäcks, kan tillståndet dras in.

Parkeringstillståndet gäller på allmänna gatuområden, inte på privata områden.

Upp

Uppdaterad 20.12.2019 | Skicka respons | Skriv ut