Du är här

Skrotbilar

Enligt lagen om flyttning av fordon och nedskrotning an skrotfordon (skrotfordonslagen) har kommunen rätt att flytta fordon som medför olägenhet för underhållet och renhållningen av en gata och som övergivits och skrotfordon till områden som reserverats för dessa.

Fordonen kan under en (1) månad tid räknat från kungörelsedatumet avhämtas under tjänstetid mot betalning av stadens kostnader för flyttning och lagring. Rätten till ett fordon ska utredas i sambad med avhämtningen. För de fordon som inte har avhämtats inom tre månader överlåts äganderätten på Karleby stad. Äganderätten till skrotfordon överlåts omedelbart på staden.

Ytterligare information lämnas av vägmästaren.

Upp

Uppdaterad 31.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut