Du är här

Tillfälliga trafikarrangemang

Tillfälliga trafikarrangemang i samband med arbeten som utförs på gatan förutsätter alltid tillstånd. Övriga situationer där det behövs beslut om tillfälliga trafikarrangemang är olika evenemang som äger rum på gatan, såsom konserter, publika evenemang och sportevenemang.

Man kan kontakta infraplaneraren i ärenden som gäller tillfälliga trafikarrangemang.

Användning av gatuområdet är avgiftsbelagt.

Tillstånd till utekafé eller uterestaurang ska sökas hos stadsgeodeten.För platser som används vid gatuförsäljning debiteras enligt en taxa som är fastställd av tekniska nämnden 20.11.2012:

  • skattebelagt pris 11 €/m2/sommarsäsong
  • skattebelagt minimipris 330 €/sommarsäsong

Tillstånd för specialtransporter på stadens gatuområden beviljas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

Upp

Uppdaterad 14.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut