Olet tässä

Liikuntatoiminnan avustukset

Liikuntapalvelujen avustusohje

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.10,2016 § 459 kaupungin yleisen avustussäännön.

Liikuntalautakunta vahvisti 7.12.2016 § 68 liikuntapalvelujen avustusohjeen 1.1.2017 alkaen. 

Liikuntatoiminnasta vastaava lautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi urheiluseurojen ja liikuntaa järjestävien yhdistysten toiminnan tukemiseen. Avustusmäärärahan käytöstä eri tarkoituksiin lautakunta päättää käyttösuunnitelman yhteydessä. Avustuksia varataan seuraaviin tarkoituksiin:

  • Nuorten alle 18-vuotiaiden ohjaustoiminta-avustus
  • Karttamääräraha
  • Kohdeavustus
  • Koulutusavustus
  • Toimitila-avustus
Tietoa avustusten hakemisesta

Liikuntapalveluilla on käytössä sähköiset avustushakulomakkeet koskien kohde- ja koulutusavustuksia.

Lomakkeiden käyttäminen vaatii tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hakija voi lomakkeen lähettämisen jälkeen seurata asiansa käsittelyn edistymistä oman asiointitilinsä kautta. Myös päätös asiasta lähetetään sähköisesti asiointitilille.

Lomakkeiden viestien välityksessä hyödynnetään Suomi.fi-viestit –palvelua, jonka kautta ilmoitus saapuneesta päätöksestä tulee asiakkaan omaan sähköpostiin.

Lisätietoa avustusten hakemisesta löytyy ko. avustuksen sivulta (vasen palkki)

Muut avustuskanavat

Kaupunginhallitus voi myöntää harkinnanvaraisia avustuksia yhdistysten ja yhteisöjen järjestämiin tapahtumiin ja hankkeisiin. Lisäksi Kokkola 400 -juhlavuoden erillisavustukset kansalaistoimintaan on haettavissa vielä vuonna 2020.

Sivun alkuun

Päivitetty 26.8.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta