Olet tässä

Liikuntatoiminnan avustukset

Liikuntalautakunnan avustusohje

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.10,2016 § 459 kaupungin yleisen avustussäännön.

Liikuntalautakunta vahvisti 7.12.2016 § 68 liikuntapalvelujen avustusohjeen 1.1.2017 alkaen. 

Liikuntatoiminnasta vastaava lautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi urheiluseurojen ja liikuntaa järjestävien yhdistysten toiminnan tukemiseen. Avustusmäärärahan käytöstä eri tarkoituksiin lautakunta päättää käyttösuunnitelman yhteydessä. Avustuksia varataan seuraaviin tarkoituksiin:

  • Nuorten alle 18-vuotiaiden ohjaustoiminta-avustus
  • Karttamääräraha
  • Kohdeavustus
  • Koulutusavustus
  • Toimitila-avustus

Muut avustuskanavat

Urheilu- ja liikuntaseuratoiminnan kehittämiseen on lisäksi mahdollista hakea avustusta esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Seuratuen tai KKI-hanketuen kautta.

Keski-Pohjanmaa Liikunta ry:n kautta löytyy myös tietoa muista avustuskanavista.

Sivun alkuun