Olet tässä

Kohdeavustus

Voidaan myöntää urheiluseuralle tai liikuntaa järjestävälle yhdistykselle, jonka kotipaikaksi on rekisteröity Kokkolan kaupunki. 

Kohdeavustus on harkinnanvarainen kertaluontoinen ns. yhteistoiminta-avustus, jolla ensisijaisesti tuetaan seurojen ja liikuntapalveluiden välistä yhteistoimintaa ja erilaisia hankkeita. Painopistealueina voi olla esimerkiksi lähiliikunta tai terveyttä edistävän tai syrjäytymistä ehkäisevän liikunnan kehittäminen tietylle kohderyhmälle.  

Kohdeavustuksen hakeminen

Kohdeavustusta voi hakea koko vuoden aikana sähköisen avustushakupalvelun kautta.  Sähköisten lomakkeiden käyttäminen vaatii tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hakija voi lomakkeen lähettämisen jälkeen seurata asiansa käsittelyn edistymistä oman asiointitilinsä kautta. Myös päätös asiasta lähetetään sähköisesti asiointitilille.

Lomakkeiden viestien välityksessä hyödynnetään Suomi.fi-viestit –palvelua, jonka kautta ilmoitus saapuneesta päätöksestä tulee asiakkaan omaan sähköpostiin.

Kohdeavustuksen vuoden 2020 teemat

Lautakunta tarkentaa vuosittain käyttösuunnitelman yhteydessä kohdeavustuksen käyttötarkoitukset ja tavoitteet. Sivistyslautakunta päätti 18.2.2020 § 26 hyväksyä kohdeavustuksen vuoden 2020 teemat ja maksamisperiaatteet 

  •  Lasten ja nuorten sekä perheiden paikallisen harraste- ja matalan kynnyksen liikuntatoiminnan aloittaminen, joka erityisesti tavoittaa uusia osallistujia.
  • Aikuisten ja ikäihmisten sekä erityisryhmien paikallisen terveysliikunnan kehittäminen, joka tavoittaa erityisesti liian vähän liikkuvia eikä hanketta/tapahtumaa muuten tueta kaupungin toimesta

Kohdeavustus voidaan myöntää urheiluseurojen lisäksi yhdistyksille, jotka järjestävät kaikille avointa, edullista liikuntatoimintaa edellä mainittujen teemojen mukaisesti.

UUTTA VUONNA 2020!

  • Erityistuki urheiluseuroissa harrastavien vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille. Avustus julistetaan seurojen haettavaksi kaksi kertaa vuodessa.
    Avustus on max. 50 euroa/kuukausi/lapsi.
    Seurakohtainen tuki voidaan rajoittaa 1 500 euroon/haku riippuen hakemusten määrästä. 
    Lisätietoja avustuksesta ja hakuajasta kevään aikana.

Kohdeavustuksen maksamisen periaatteet 

Myönnetty avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille päätöksen saatua lainvoiman, jollei muusta maksatusaikataulusta päätetä asian yhteydessä. Mikäli avustuksen käyttö ei toteudu suunnitelman mukaisesti, avustuksen saajan tulee ilmoittaa siitä välittömästi avustuksen myöntäjälle. 

Avustuksen käyttö tulee raportoida avustuspäätöksen ohjeen mukaisesti erillisellä raportointilomakkeella.

Sivun alkuun

Päivitetty 24.2.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta