Olet tässä

Koulutusavustus

Voidaan myöntää sellaisen henkilön koulutukseen, jonka suorittama ohjaus- ja valmennustyö tulee tapahtumaan Kokkolan kaupungissa rekisteröidyissä urheiluseuroissa tai erityisliikunnan järjestöjen liikuntaryhmissä.

Avustuksen laskennallisena perusteena on osallistumismaksu. Matka-, majoitus- tai muihin vastaaviin kustannuksiin avustusta ei myönnetä. 

Koulutusavustusta voi hakea vuoden aikana ilman määräpäivää sähköisen avustushakupalvelun kautta. Hakemus tulee tehdä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa koulutuksen päättymisestä. Loppuvuoden koulutusten osalta kuitenkin viimeistään joulukuun loppuun mennessä. Hakemukseen liitetään koulutuksen ohjelma ja tosite osanottomaksusta.
  
Liikuntatoimenjohtaja päättää avustuksesta lautakunnan tarkoitukseen varaamien määrärahojen ja sääntöjen puitteissa. 

Avustuksen suuruus on 50 % hyväksytystä kustannuksesta, kuitenkin enintään 400 euroa (taso 5), 300 euroa (taso 4) ja 150 euroa (taso 3). Mikäli jonkun tason koulutustilaisuus jakaantuu useampaan jaksoon, se oikeuttaa silti vain yhteen koulutusavustukseen. 

Koulutusavustusta myönnetään pääsääntöisesti yksi/ohjaaja/vuosi.
Yhden seuran/järjestön saamia koulutusavustuksia voidaan rajoittaa, mikäli tarkoitukseen varattu määräraha uhkaa loppua. 

Liikuntalautakunta varaa vuosittain avustusmäärärahasta summan, jolla liikuntapalvelut järjestää kaikille kokkolalaisille urheiluseuroille ja liikuntaa järjestäville yhdistyksille avointa, maksutonta perustason yleiskoulutusta.

Sivun alkuun

Päivitetty 13.9.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta