Olet tässä

Nuorten alle 18-vuotiaiden ohjaustoiminta-avustus

Nuorten ohjaustoiminta-avustusta voidaan myöntää urheiluseuralle,
joka järjestää ohjattua liikuntatoimintaa alle 18-vuotiaille ja jonka kotipaikaksi on rekisteröity Kokkolan kaupunki.

Nuorten alle 18-vuotiaiden ohjaustoiminta-avustusta haetaan 15.12. mennessä.

Avustuksen suuruudesta ohjattua harjoitustilaisuutta kohti päättää liikuntatoimenjohtaja
lautakunnan tarkoitukseen varaamien määrärahojen puitteissa.

Avustus voidaan myöntää harjoitus- ja ohjaustilaisuuksiin 1.1.-31.12. seuraavin perustein:

 1. Avustus myönnetään pääsääntöisesti vain yhtä ohjaajaa kohden/harjoitustilaisuus.
  Mikäli samassa tilaisuudessa harjoittelee yhtä aikaa useampi ryhmä, joilla kullakin on oma ohjaajansa
  ja ainakin pääosin oma harjoittelun sisältönsä, palkkio voidaan myöntää kunkin tällaisen ryhmän ohjaajalle.
    
 2. Avustus voidaan myöntää harjoitustilaisuuden osalta myös toiselle ohjaajalle,
  mikäli ohjattavien määrä tilaisuudessa on vähintään 12 ohjattavaa.
  Kolmannelle ohjaajalle voidaan myöntää avustus jos ohjattavien määrä tilaisuudessa on vähintään 25 ohjattavaa.
     
 3. Jokaisen ohjaajan tulee pitää kirjaa järjestämistään harjoitustilaisuuksista ja niiden osallistujamääristä
  sekä ikäjakautumasta (0-9-vuotiaat, 10-18-vuotiaat). Jos ryhmällä on useita ohjaajia,
  he täyttävät vain yhden harjoituspäiväkirjan/lomakkeen.
 4. Seuran tulee koota avustushakemukseen ohjaajien ylläpitämät tiedot.
  Jokaisen ohjaajan on vahvistettava henkilökohtaisella allekirjoituksellaan lomakkeen tiedot omalta osaltaan.
  Seuran puolesta kokonaisuuden vahvistavat viralliset allekirjoittajat.
 • Harjoitustilaisuuksiin rinnastetaan erilaiset lajikoulut, seuran sisäiset kilpailut tai ns. viikkokisat.
  Kilpailutilaisuuksien aikana suoritettava ohjaus-, huolto-, toimitsija- tai tuomarityö ei kuulu avustuksen piiriin.
 • Ohjattavien ollessa ikäryhmässä 0-9-vuotiaat hyväksytään yksi ohjauskerta/viikko/ohjaaja.
 • Ohjattavien ollessa ikäryhmässä 10-18-vuotiaat hyväksytään kaksi ohjauskertaa/viikko/ohjaaja.

Avustus ohjauskertaa kohden (2,00 €-5,50 €/kerta) määräytyy ohjaajan tai valmentajan koulutustason perusteella:  
Taso 1; ei liikunnallista koulutusta tai ohjaaja-/valmentajakokemusta alle 3 vuotta
Taso 2; koulutuksen kesto n. 6-39 h tai ohjaaja-/valmentajakokemusta vähintään 3 vuotta 
Taso 3; koulutuksen kesto n. 40-99 h        
Taso 4; koulutuksen kesto n. 100-119 h tai liikuntaan erikoistunut luokanopettajan koulutus tai liikunnan ammattitutkinto  
Taso 5; koulutuksen kesto n. 120-150 h tai liikunnanopettajan koulutus

 • Seurat toimittavat todistusjäljennökset uusilta valmentajilta ja entisiltä valmentajilta lisäkoulutuksen osalta.
   Liikuntapalvelut ylläpitää rekisteriä ohjaajien ja valmentajien koulutustasosta.
   Tasojärjestelmä päivitetään lajiliitoilta saatavien tietojen perusteella.
   Tapauksissa, joissa ohjaajan koulutus tai kokemus ei ole suoraan sijoitettavissa edellä mainittuihin tasoihin,
   voi liikuntatoimenjohtaja erityisperusteluin tehdä päätöksen muusta.
 • Ohjaustoiminta-avustuksina jaettava kokonaissumma perustuu talousarvioon.
  Summan perusteella määritellään myös tasojen korvaukset/kerta.
  Jos/kun avustuksia voidaan maksaa enemmän, kuin mitä seuroille on ennakkoon ilmoitettu,
  maksetaan se seuroille bonuksina.
 • Seuraa voidaan rankaista virheellisten tietojen antamisesta hyötymistarkoituksessa
    jopa seuran koko avustushakemuksen hylkäämisellä. Vilpin tahallisuudesta ja laajuudesta
    riippuen virheellisten tietojen antamista koskeva rangaistus voidaan liikuntalautakunnan
    harkinnan mukaan ulottaa koskemaan myös muita avustuksia päätöksessä erikseen määriteltävältä ajalta.Sivun alkuun

Päivitetty 12.1.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta