Du är här

Utbildningsbidrag

Kan beviljas för utbildning av personer som kommer att utföra ledar- och tränararbete i idrottsföreningar som är registrerade i Karleby eller i idrotts- och motionsgrupper som drivs av specialidrottsorganisationerna. Den kalkylerade grunden för understödet är deltagaravgiften. Understödet kan inte beviljas för rese- eller inkvarteringskostnader eller motsvarande kostnader.

Ansökan om utbildningsunderstöd kan lämnas in året runt i den elektroniska understödstjänsten. Ansökan ska lämnas in till  senast inom tre månader efter att kursen har avslutats eller senast i slutet av december om kursen hållits i slutet av året. Till ansökan bifogas utbildningens program och kopia av betald kursavgift. 

Idrottsdirektören beslutar om understödet inom ramen för de anslag som nämnden har reserverat för ändamålet och med iakttagande av reglerna.

Understödets storlek är 50 procent av de godkända kostnaderna, dock högst 400 euro (nivå 5), 300 euro (nivå 4) och 150 euro (nivå 3). Om en kurs på en viss nivå består av flera perioder, berättigar den dock till endast ett utbildningsunderstöd.

Utbildningsunderstöd beviljas i regel för en ledare eller tränare per år. Antalet utbildningsunderstöd som beviljas en förening eller organisation kan begränsas om anslaget som reserverats för ändamålet håller på att ta slut.

Upp

Uppdaterad 13.9.2019 | Skicka respons | Skriv ut