Du är här

En pedagogisk park som erbjuder motionsmöjligheter för folk i alla åldrar

27.8.2018

Karleby har fått en ny aktivitetspark som byggts i Hållhagen intill Sundet och getts namnet Brita Marias park enligt förslaget från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr som gjorde en donation för ändamålet. Brita Marias park är en pedagogisk park som erbjuder motionsmöjligheter för folk i alla åldrar.

Under de senaste åren har Karleby stad satsat medel för att bygga motionsplatser. En av dem är Storkisbackens näridrottsplats som blev klar i fjol höstas. Brita Marias park som är den nyaste breder ut sig över ett ca två hektar stort område och innehåller en kombination av anläggningar som kan användas för varierande motionsformer, utevistelse och olika evenemang och även som lärmiljöer. I den slutliga utformningen av parken har man också beaktat användarnas synpunkter som ansågs viktiga under hela planeringsfasen. Man ordnade en workshop för alla intresserade för att höra deras idéer och bad skolorna, daghemmen och grupper som sysslar med olika fritidsaktiviteter att komma med förslag.

I Brita Marias park finns en amfiteater med estrad, en stor klätterställning, en 500 meters skridskobana, ett elektroniskt motionsredskap och en grillplats. I parken har planterats stadens första officiella arboretum, en samling av 90 olika träd och buskar. Samlingen omfattar både bekanta arter och lite mer speciella arter som klarar sig under våra förhållanden. I parken ingår en näridrottsplats som består av en skate- och pumptrackbana.

Parken har också fått ett konstverk, en mångfunktionell betongskulptur som symboliserar isflak. och är skapad av studerande vid Nordiska konstskolan. Skulpturen består av över 30 delar som ligger spridda över området och som också fungerar som bänkar och bord i parken.

Donation till förmån för en park för barn och unga

Impulsen till parkprojektet kom från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr som gav staden en 374 305 euros donation för byggandet av en park för barn och unga. Donationen hör samman med stiftelsens 100-årsjubileum som uppmärksammas i år. Stiftelsen har också gett Nordiska konstskolan en donation för framställandet av ett konstverk i parken.

Till parkens arboretum har bidragit Anders Chydenius -stiftelse sr och UPM genom träddonationer.

För skate- och pumptrackbanan som byggdes som näridrottsplats hade staden reserverat 100 000 euro i årets budget och för samma ändamål beviljade Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 44 000 euro i statsstöd.

Vi hoppas att parken blir omtyckt och välbesökt och används med respekt för dess konstruktioner och planteringar!

Uppdaterad 28.9.2018 | Skicka respons | Skriv ut