Du är här

Specialmotionskort

Idrottsnämnden beslutade vid sitt möte 12.11.2019 fortsätta bevilja ett s.k. specialmotionskort för år 2019-2022. Kortet är avsett för handikappade och långtidssjuka karlebybor. Målet är att aktivera dem till motions- och idrottsverksamhet på eget initiativ. Idrottsnämnden förbehåller sig rätten till ändringar i grunder för beviljande av kortet.

Specialmotionskortet består av ett huvudsakligt kort med fotografi och av ett passerkort, som ska lösas ut årligen. Passerkortet kostar 70 euro. Årsavgiften för dem som är under 16 år är 30 euro. (1.1.2020 kortet kostar 75 € till vuxen och 35 € under 16 år). Specialmotionskortet berättigar till simning i badcentret VesiVeijari en gång om  dagen under öppettiderna. Specialmotionskortet berättigar till rabatt även på konditionssalsbiljetter.

Gör så här, om du har ett specialmotionskort som är i kraft t.o.m. 31.12.2019:

Under innevarande år kan du köpa VesiVeijaris årskort för ett år till med att visa ditt specialmotionskort vid kassan. Under år 2020 kan man fortsätta kortets giltighet med ett årtalsmärke (2022). Inga nya ansökningar. Årtalsmärket fås från VesiVeijaris kassa eller idrottsbyrån från stadshuset.

Förnyelse av kortet kostar 5 euro (ifall kortet är sönder eller har tappats).
Ifall specialmotionskortet har föråldrats tidigare (t.ex. 2016), kan nya kort ansökas som vanligt.

Ansökningsblanketten och mera information finns i bilagorna till höger.   

  

Returneras till

Karleby stad
Bildningsväsend/idrottstjänster
Strandgatan 16
67100 KarlebyUpp

Uppdaterad 2.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut