Olet tässä

Uintikeskus VesiVeijarissa kokeillaan euron uintimaksua yli 75 -vuotiaille

23.11.2017

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 21.11. yli 75 –vuotiaiden yhden euron uintimaksukokeilusta. Kokeilu toteutetaan 1.12.2017 – 31.5.2018 arkipäivisin, maanantaista perjantaihin klo 14-16. Kokeilujakson jälkeen arvioidaan edullisen uintimaksun vaikutuksia kohderyhmän aktiivisuuteen ja toimintakykyyn. Päätös kokeilusta pohjautuu valtuustoaloitteeseen. 

Viime vuosina iäkkäiden liikkumista on kehitetty tavoitteellisesti Voimaa vanhuuteen –terveysliikuntaohjelman hyvien toimintatapojen mukaisesti. Palveluina tarjotaan muun muassa maksutonta kuntosaliharjoittelua, johon osallistuu viikoittain noin 900 yli 65 -vuotiasta. Lisäksi yli 75 -vuotiailla on mahdollisuus osallistua maksuttomasti kolmen kuukauden voimaharjoitteluryhmiin, joita järjestetään kaksi kertaa viikossa.

Liikuntapalvelujen ohjattuihin vesijumppa- ja jumpparyhmiin osallistuu viikoittain noin tuhat henkilöä, joista noin viidesosa on yli 75 –vuotiaita. Iäkkäiden osallistumista tuetaan lisäsubventoidulla kausimaksulla sali- ja vesijumppien osalta. Lisäksi yli 70 –vuotiaita on syksystä 2015 lähtien kannustettu omaehtoiseen uintiharrastukseen tarjoamalla normaalia eläkeläishintaa alempaa uintimaksua arkisin klo 14−16. Kaupungin liikuntapalvelujen tarjontaa ikäihmisille täydentää myös yhdistysten ja yritysten tarjoamat palvelut.

Monipuolisesta tarjonnasta huolimatta vain muutama prosentti kokkolalaisista eläkeikäisistä liikkuu riittävästi ja täyttää sekä kestävyys- että lihaskuntoliikunnan suosituksen. Suomessa keskimäärin reilu neljännes iäkkäistä täyttää kestävyysliikuntasuosituksen ja vain joka kymmenes lihaskuntosuosituksen.

Iäkkäiden osallistumisen joko ohjattuun tai omaehtoiseen liikuntaharrastukseen vaikuttavat maksujen lisäksi monet muutkin tekijät, kuten kuljetukset, avustajat, terveydentila.

Uintimaksukokeilulla selvitetään, kuinka yhden euron uintimaksu aktivoi yli 75 –vuotiaita. Kokeilun jälkeen arvioidaan kävijämäärätietojen, palautteiden ja muiden tunnuslukujen valossa toimenpiteen vaikutuksia kohderyhmään. Vaikka liikkumisesta saatavat myönteiset terveyshyödyt ovat kokonaistaloudellisesti erittäin arvokkaat, rajoitettu kokeilujakso on perusteltu toimenpiteen taloudellisten vaikutusten selvittämiseksi liikuntapalvelut vastuualueen tulotavoitteeseen.

Päivitetty 23.11.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta