Du är här

Karlebys friluftsleder i Outdooractive -karttjänsten

20.6.2019

Tack vare projektet, #ReittienKP finns Karlebys populäraste naturleder, -tjänster och besöksmål i den internationella kartappen Outdooractive.

I projektet Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten, #ReittienKP, som förvaltas av Karlebynejdens utveckling, har man kartlagt alla naturleder och besöksmål samt turistservicen i Mellersta Österbotten. Leder och besöksmål som är i bra skick har matats in i den internationella kartappen Outdooractive, www.outdooractive.com. 

Länk på engelska: www.outdooractive.com.

I appen som man också kan ladda ner på mobilen hittar man både lederna och tjänsterna. På samma karta får du information om lederna med beskrivningar, bilder, kartor och höjdskillnader, men även uppgifter om alla turisttjänster som är tillgängliga längs leden och i närområdet.

På kartan hittar man sammanlagt 54 leder för vandring, paddling, cykelturer och kultur. Antalet registrerade besöksmål, såsom företag, vindskydd och museer är långt över 300. I Mellaneuropa används appen väldigt aktivt och detta innebär att vår regions synlighet har förbättrats avsevärt. Lederna och besöksmålen i vår region har nu setts på Outdooractive över 1,4 miljoner gånger.

Info om projektet: 
Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten
#ReittienKP
Etapp I 1.4.2017–30.9.2019 och etapp II 1.10.2019–30.9.2022
Mari Keiski
projektchef

Uppdaterad 6.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut