Du är här

Principer och anvisningar för gottgörelse av betalda idrottstjänster som avbrutits på grund av coronaepidemin

7.5.2020

Bildningsnämnden godkände 31.3.2020 § 42 principerna för gottgörelse av betalda idrottstjänster. Användningstiden för säsongskort till Badcentret VesiVeijari, Idrottsgården, idrottshallarna och gym förlängs med en tid som motsvarar tiden som tjänsterna inte kan användas. Gottgörelse ska sökas senast 30.8. Ordinarie och andra bokade turer annulleras automatisk av staden för den tid lokalen är stängd.

Samtliga idrottsanläggningar och -platser som staden upprätthåller stängdes från och med 17.3.2020 genom Regionsförvaltningsverkets beslut på grund av coronaepidemin och i enlighet med statsrådets riktlinjer. Dessutom avbröts verksamheten i ledda grupper.

Principerna för gottgörelse av betalda tjänster

Badcentret VesiVeijari:
- Användningstiden för tidsbundna säsongs- och presentkort förlängs med en tid som motsvarar tiden som tjänsterna inte kan användas Användningstiden förlängs när den ursprungliga användningstiden går ut. Pengar återbetalas inte.
- Användningstiden för ett årskort som inlösts med ett specialmotionskort förlängs med en tid som motsvara tiden som tjänsterna inte kan användas. Användningstiden förlängs när den ursprungliga användningstiden går ut. Pengar återbetalas inte. 
OBS! Förlängd användningstid för specialmotionskortet behöver inte sökas enligt anvisningarna nedan utan staden förlänger tiden på kortet automatiskt.

Idrottsgården och idrottshallar samt gym som staden upprätthåller:
- Oanvända på förhand betalda turer i motions- och idrottssalar kan skjutas upp till en ny tidpunkt. Ersättande turer ska användas senast 31.5.2021. Pengar återbetalas inte.
- Användningstiden för säsongskort till gym förlängs med en tid som motsvarar tiden som tjänsterna inte kan användas. Användningstiden förlängs när den ursprungliga användningstiden går ut. Pengar återbetalas inte.

Idrottstjänsternas ledda grupper:
- Avgifterna för vårsäsongen 2020 återbetalas inte. Om deltagaren deltar i idrottstjänsternas ledda grupper under höstsäsongen 2020 är säsongsavgiften 50 % förmånligare.
OBS! På basis av detta avgörande har vårens deltagare inte rätt att automatiskt fortsätta i samma grupp utan platserna fylls i anmälningsordning.

Anvisning om ansökan om gottgörelse: betalda, avbrutna idrottstjänster 

Kunden ska söka om gottgörelse senast 30.8.2020. Gottgörelse för redan betalda turer eller säsongskort fås endast genom att ansöka om gottgörelse.
Ansökan om gottgörelse och frågor i anknytning till den kan skickas till: liikuntahyvitykset@kokkola.fi
Skriv ditt namn, telefonnummer och vilket ställes kort du vill förlänga (tex. Idrottsgården, Kelviå eller Lochteå)
Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in och ändringarna i användningstiderna uppdateras centraliserat när den slutliga längden på stängningarna är känd.

Ordinarie och andra bokade turer annulleras automatisk av staden för den tid lokalen är stängd.

Uppdaterad 8.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut