Du är här

Vattenreningssystem i Badcentret VesiVeijari

  • Natriumhypoklorit 11 %
  • Saltsyra 33 %
  • Ozon i stora bassängen inomhus, i hoppbassängen och plaskdammen
  • UV-strålning i terapi- och vattengymnastikbassängerna samt bubbelpoolerna
  • Salpax-60 används för utfällning (sedimentation)
  • Vattnets ph-värde 7.0
  • Normal filtrering i bassängerna utomhus och i kallbassängen, ingen separat filtreringsmetod

Upp

Uppdaterad 8.5.2012 | Skicka respons | Skriv ut