Du är här

Förmånligare simhallsavgift för över 70-åringar

18.6.2018

De äldres motionsaktivitet stöds genom att över 70-åringar erbjuds förmånligare simbiljetter vardagar (må-fre) kl. 14-16.

 Simbiljettens pris vardagar (må-fre) kl. 14-16 för över 75 -åringar är 1€ och för 70 - 74 -åringar 2,50 € (norm. pensionärspris 4.20€)

Försöket med en euros simbiljett för över 75 -åringar genomfördes 1.12.17 - 31.5.18 på basen av en fullmäktigemotion. Bildningsnämnden beslöt 13.6.2018 § 86 fortsätta erbjuda över 75-åringar en euros simhallsavgift framtill nästa granskning av prislistan.

Över 70 -åringarnas rabatterade simbiljett har varit i bruk sedan år 2014 på initiativ av äldrerådet. 

Idrottstjänsterna uppmanar dessutom de äldre att röra på sig tex. genom att erbjuda konditionssalsturer åt över 65-åringar, ordna gångturer i fotbollshallarna och genom ett mångsidigt utbud av ledda aktiviteter och motionsgrupper.

Uppdaterad 18.6.2018 | Skicka respons | Skriv ut