Olet tässä

Etsivä nuorisotyö


Tästä logosta avautuu yhteydenottolomake

ENT logo musta.jpg

Liity etsivän nuorisotyön serverille Discordissa!
https://discord.gg/MDn8YSgQqk
Ohjaajan tavoittaa pääsääntöisesti ma-pe, klo 9-15.

Autamme 15-28 -vuotiaita nuoria löytämään oikeat palvelut opiskelun, työn ja toimeentulon tueksi. Etsivät auttavat elämäntilanteen selvittelyssä, käytännön asioiden hoidossa, virastokäynneillä sekä antavat henkilökohtaista ohjausta nuoren toiveen mukaan.

Etsivä työ ei ole tukihenkilötoimintaa vaan ammatillista ohjaustyötä, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Apu on luottamuksellista ja maksutonta.

Toimimme Nuorisokeskus Vingessä Puutarhakatu 2:ssa. Voit tulla paikalle ilman ajanvarausta.

Kontaktin etsivään työntekijään voi ottaa viranomainen, huoltaja tai nuori itse. Voit olla yhteydessä myös, jos olet huolissasi kaveristasi!


Anna palautetta

Etsivää nuorisotyötä hallinnoi Kokkolan kaupunki, jossa toimii 4 etsivää nuorisotyöntekijää sekä koordinaattori.

ASIAKASPALAUTE NUORILLE


Mistä apua?

Voit ottaa yhteyttä Etsivään työhön myös sähköpostilla. Niiden kuntien osalta, joissa ei ole etsivää työtä, otetaan yhteyttä kunnan nuorisotoimeen.

Kokkola                                                                                                                                                                                                          etsivatyo(at)kokkola.fi / etunimi.sukunimi(at)kokkola.fi

Yhteydenotto Kokkolan Etsivälle nuorisotyölle: Etsivä nuorisotyö ja siihen liittyvä tietojen luovuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti nuoren nimenomaista suostumusta. Salassapitosäännösten estämättä nuoren yhteystiedot tulee kuitenkin luovuttaa, jos kyseessä on NUORI, JOKA ALLE 29-VUOTIAANA EI SIJOITU PERUSKOULUN JÄLKEISIIN OPINTOIHIN; KESKEYTTÄÄ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TAI LUKION; TAI JOKA VAPAUTETAAN VARUSMIES- TAI SIVIILIPALVELUKSESTA.

Myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen ja Kansaneläkelaitos voivat salassapitosäännösten estämättä luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, jos viranomainen tai Kansaneläkelaitos arvioi tehtävässään saamiensa tietojen perusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.

(Nuorisolaki 1285/2016 11 §)

Sivun alkuun

Päivitetty 18.12.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta