Du är här

Uppsökande ungdomsarbete

Här finns länken till kontaktformulär - klicka gärna bilden!

SVE ENT logo turkoosi.jpg

Vi hjälper 15–28-åringar att hitta de rätta tjänsterna till stöd för studier, arbete och utkomst. Uppsökarna hjälper den unga att hantera livssituationen, att sköta praktiska ärenden, med myndighetsbesök samt ger personlig handledning enligt den ungas önskemål.

Uppsökande arbete är inte stödpersonsverksamhet utan yrkesvägledning på frivillig bas. Verksamheten är konfidentiell och avgiftsfri.

Uppsökande ungdomsarbete kan kontaktas av myndighet, vårdnadshavare eller den unga själv. Vi är verksamma i Ungdomscentret Vinge, Trädgårdsgatan 2. Mera information: 044 780 9267 / Pirita KylmäUtlämnande av uppgifter för uppsökande ungdomsarbete
För att uppgifter ska få lämnas ut för det uppsökande ungdomsarbetet krävs den ungas samtycke, men oberoende av bestämmelserna om sekretess ska en ung persons identifierings- och kontaktuppgifter med tanke på det uppsökande ungdomsarbetet lämnas ut till den unges hemkommun enligt följande:

  1. undervisningsanordnare ska lämna ut uppgifter om unga som har avslutat sin grundläggande utbildning men inte har placerat sig i utbildning efter den grundläggande utbildningen, 
  2. utbildningsanordnare ska lämna ut uppgifter om unga som avbryter sina yrkes- eller gymnasiestudier,
  3. försvarsmakten och civiltjänstcentralen ska lämna ut uppgifter om unga som befrias från sin värnplikts- eller civiltjänstgöring för att de inte är tjänstdugliga eller som avbryter sin tjänstgöring.


Också andra myndigheter än de som nämns ovan i denna paragraf och Folkpensionsanstalten får oberoende av sekretessbestämmelserna lämna ut en ung persons identifierings- och kontaktuppgifter till den unges hemkommun för det uppsökande ungdomsarbetet, om myndigheten eller Folkpensionsanstalten med stöd av information som den fått i sitt uppdrag samt med beaktande av den unges situation och stödbehov som helhet bedömer att han eller hon utan dröjsmål är i behov av tjänster och annat stöd.

(Ungdomslag 21.12.2016/1285 11 §)

Upp

Uppdaterad 28.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut