Olet tässä

Lapsiystävällinen kunta


Kokkolan kaupunki lähti mukaan UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta –kehittämistyöhön kaupunginhallituksen päätöksellä §256 8.5.2017. UNICEF:n kehittämän lapsiystävällinen kunta -mallin on tarkoitus tukea kuntia lapsen oikeuksien toteuttamisessa. Tällä hetkellä Suomessa lapsiystävällisyyden kehittämistyössä mukana on 19 kuntaa. Mallin avulla kunnat voivat arvioida ja kehittää toimintaansa lapsi- ja nuorisoystävällisempään suuntaan.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallia onnistuneesti toteuttanut kunta voi saada Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Tunnustus ei kuitenkaan tarkoita, että työ olisi valmis, vaan kehittämistyö jatkuu ja lapsen oikeuksien toteutumisesta on pidettävä huolta joka päivä.

Lapsiystävällisessä kunnassa

lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita ja kokevat olevansa tärkeitä omissa lähiyhteisöissään

lapset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin ja jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua

lasten mielipiteitä ja tietämystä omasta arjestaan kuullaan ja hyödynnetään päätöksenteossa

lapsen oikeudet tunnetaan ja niistä tiedotetaan lapsia ja aikuisia

päätösten lapsivaikutuksia arvioidaan

lapsiin kohdistuvat toimenpiteet tehdään näkyväksi kaupungin talousarviossa

Kokkolan kolme kehittämiskokonaisuutta 2019-2020

 1. Lasten ja nuorten osallisuus
 • Lasten osallisuusverkoston luominen
 • Lapsivaikutusten arviointi (LAVA)
 • Turvallinen kasvuyhteisö
 • Osallistava budjetointi nuorisotiloilla ja pilottikouluilla

2.  Harrastustoiminta

 • Höntsä –liikuntavuorot
 • Taloudellinen tuki mm. seuramaksuihin
 • Harrastuskokeilut nuorisotiloilla
 • Kaiku –kortin käyttöönotto

3.   Lapsen oikeuksista tiedottaminen ja kouluttaminen

 • Lapsen oikeuksien viikko 18.11.-24.11.2019 kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä
 • UNICEFin 10-todistuksen jakaminenKaupungin ja Soiten esimiesten kouluttaminenValtuustoinfotYleinen tilaisuus kuntalaisilleTiedotus- ja markkinointisuunnitelma

Taustalla lapsen oikeuksien sopimus

Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus, joka koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Ratifioimalla sopimuksen valtio sitoutuu muuttamaan lakinsa ja toimintansa sopimusta vastaaviksi.

Lapsen oikeuksien sopimuksen neljä yleistä periaatetta ovat:

1. syrjimättömyys

2. lapsen edun huomioiminen,

3. oikeus elämään ja kehittymiseen

4. lapsen näkemysten kunnioittaminen

Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Suomessa sopimus tuli voimaan 1991. Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään 20.11. Vuodesta 2020 lähtien päivä on virallinen liputuspäivä Suomessa.

Lisätietoja:

Lapsiystävällinen kunta koordinaattori
Kokkolan kaupunki
Sanna Immonen
etunimi.sukunimi@kokkola.fi
p. 044 7809 247

Sivun alkuun

Päivitetty 15.11.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta