Olet tässä

Avustukset

Nuorisotyön tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kunnan talousarviossa on osoitettu paikallisten nuorisoyhdistysten ja muun nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustamiseen.
 
Vuosiavustusten hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksatuksessa, avustusten käytön valvonnassa ja tilitysten käsittelyssä noudatetaan jäljempänä mainittuja ohjeita, ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

Kaikki avustushakemukset tulee toimittaa osoitteella:

Kokkolan kaupunki, Kirjaamo, PL 43, 67101 Kokkola.

Kohdeavustus                                                                                                                                                                      Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluontaista avustusta. Tällaisia avustuksia ovat mm. jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen myönnettävä avustus ja uusien työmuotojen kokeiluun myönnettävä avustus, matka-avustus sekä toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkimiseen suunnattu avustus. Kohdeavustusta haetaan kohdeavustuslomakkeella. Kohdeavustusta voidaan hakea vuoden aikana ilman määräaikaa. Anomukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Kansainvälisentoiminnan avustus
Avustus kansainväliseen toimintaan voidaan myöntää kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen tai piiri- ja keskusjärjestön järjestämän kansainvälisen toiminnan osallistumiskuluihin tai yhdistyksen toimintaan liittyvään ulkomailla järjestettävän tilaisuuden osallistumiskuluihin. Avustusta haetaan avustusvuoden aikana ilman määräpäivää.

Lapsi- ja nuorisotyön avustus
Avustusta myönnetään yhdistykselle jokaista sellaista toimintakertaa kohden, jossa ohjaajan lisäksi on ollut vähintään viisi 0-29 -vuotiasta osallistujaa. Avustusta haetaan kolme kertaa vuodessa toukokuun 31. päivään mennessä, syyskuun 30. päivään mennessä ja joulukuun 15. päivään mennessä. Anomukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Koulutusavustus                                                                                  
Koulutusavustusta voidaan myöntää nuorisoyhdistyksen järjestämään koulutustoimintaan sekä jäsenten kouluttautumiseen. Nuorisotoimintaa käsittelevälle kurssille osallistumista varten voidaan myöntää avustusta matka- ja kurssimaksukuluihin. Avustusta haetaan kolme kertaa vuodessa toukokuun 31. päivään mennessä, syyskuun 30. päivään mennessä ja joulukuun 15. päivään mennessä. Anomukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Leiriavustus
Avustusta myönnetään järjestettävään leirintoimintaan. Leiritoimintaan jaettava avustus myönnetään leiriajan perusteella. Leiriavustusta voidaan myöntää myös piiri- ja keskusjärjestön järjestämän leirin osallistumiskuluihin. Avustusta haetaan kolme kertaa vuodessa toukokuun 31. päivään mennessä, syyskuun 30. päivään mennessä ja joulukuun 15. päivään mennessä. Anomukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Toimitila-anomus
Avustusta myönnetään yhdistyksen vuokrakuluihin ja toimitilojen ylläpitoon. Avustus maksetaan yhdistyksen toimittamia kuitteja vastaan. Avustusta haetaan kerran vuodessa, 15.9. mennessä. Anomukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Nuorisotila-anomus
Hakemuksella voi anoa jatkuvaa tai satunnaista käyttöoikeutta nuorisotalojen tiloihin.

Sivun alkuun