Olet tässä

Avustukset

Nuorisotyön tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Sivistyslautakunta päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kunnan talousarviossa on osoitettu paikallisten nuorisoyhdistysten ja muun nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustamiseen.
 
Vuosiavustusten hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksatuksessa, avustusten käytön valvonnassa ja tilitysten käsittelyssä noudatetaan jäljempänä mainittuja ohjeita, ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

Avustuksia voi hakea vuoden aikana ilman määräpäiviä. Avustukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Kaikki avustushakemukset tulee toimittaa osoitteella:

Kokkolan nuorisopalvelut, PL 43, 67101 Kokkola

Kohdeavustus                                                                                            

Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluontaista avustusta. Tällaisia avustuksia ovat mm. jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen myönnettävä avustus ja uusien työmuotojen kokeiluun myönnettävä avustus, matka-avustus sekä toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkimiseen suunnattu avustus.

Koulutusavustus                                                                                  
Koulutusavustusta voidaan myöntää nuorisoyhdistyksen järjestämään koulutustoimintaan sekä jäsenten kouluttautumiseen. Nuorisotoimintaa käsittelevälle kurssille osallistumista varten voidaan myöntää avustusta matka- ja kurssimaksukuluihin.

Leiriavustus
Avustusta myönnetään järjestettävään leirintoimintaan. Leiritoimintaan jaettava avustus myönnetään leiriajan perusteella. Leiriavustusta voidaan myöntää myös piiri- ja keskusjärjestön järjestämän leirin osallistumiskuluihin.

Lapsi- ja nuorisotyön avustus
Avustusta myönnetään yhdistykselle jokaista sellaista toimintakertaa kohden, jossa ohjaajan lisäksi on ollut vähintään viisi alle 29 -vuotiasta osallistujaa.

Kansainvälisentoiminnan avustus
Avustus kansainväliseen toimintaan voidaan myöntää kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen tai piiri- ja keskusjärjestön järjestämän kansainvälisen toiminnan osallistumiskuluihin tai yhdistyksen toimintaan liittyvään ulkomailla järjestettävän tilaisuuden osallistumiskuluihin.

Toimitila-anomus
Avustusta myönnetään yhdistyksen vuokrakuluihin ja toimitilojen ylläpitoon. Avustus maksetaan yhdistyksen toimittamia kuitteja vastaan.

Nuorisotila-anomus
Hakemuksella voi anoa jatkuvaa tai satunnaista käyttöoikeutta nuorisotalojen tiloihin.

Sivun alkuun

Päivitetty 25.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta