Du är här

Projekt

Karleby stads bildningsväsende administerar över de finsk- och svenskspråkiga undervisningstjänsternas utvecklingsprojekt. Bildningscentralens aktiva projektverksamhet är ett strategiskt val, med vilken man styr undervisningstjänsternas utveckling och skaffar resurser för utvecklingsarbete. 

Vid Karleby stads undervisningstjänster finns årligen flera utvecklingsprojekt, som finansieras av bl.a. Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Projekten har genomförts antingen som egna projekt eller regionalt med olika samarbetspartners. Utvecklingschefen har huvudansvaret för utvecklingsprojekten.   

 Upp

Uppdaterad 30.4.2014 | Skicka respons | Skriv ut