Olet tässä

Haku oppilaaksi

     

Varhaisiän opinnot

Seuraava hakuaika huhtikuu 2021 
Varhaisiän opintoihin voivat hakuaikana ilmoittautua ko. vuonna 6 vuotta täyttävät suomen – ja ruotsinkieliset lapset. Oppilaat valitaan arpoen. Haku tapahtuu sähköisellä hakuaavakkeella huhtikuussa.


Laajan opetussuunitelman mukaiset opinnot

Seuraava hakuaika huhtikuu 2021
Uusien oppilaitten ilmoittautuminen varsinaisen kuvataidekoulun opetukseen tapahtuu sähköisellä  hakukaavakkeella huhtikuussa. Oppilaaksi voivat hakeutua suomen- ja ruotsinkieliset kokkolalaiset lapset, jotka seuraavana lukuvuotena ovat alakoulun ensimmäisellä tai toisella luokalla. Saatuaan opiskelupaikan oppilas voi jatkaa opintojaan 20-vuotiaaksi saakka. Jos hakijoiden määrä ylittää oppilaspaikkojen määrän, paikat arvotaan.


Hajapaikkoja vanhempien oppilaiden ryhmissä voi tiedustella lukuvuoden aikan rehtorilta.

Muissa kuvataidekouluissa tai visuaalisten taiteitten muiden suuntautumisvaihtoehtojen mukaisessa opetuksessa olleet, paikkakunnalle tai opinnoista toiseen siirtyvät oppilaat hyväksytään oppilaiksi. Mikäli ryhmissä on tilaa voidaan ryhmiä täydentää myös sellaisilla lapsilla ja nuorilla, jotka eivät ole opiskelleet aiemmin visuaalisten taiteitten suuntautumisvaihtoehtojen mukaisissa opinnoissa.

Lohtajan, Kälviän ja Ullavan pisteissä pidettäville kuvataidekursseille ilmoittaudutaan elokuussa. (Katso: Muut lasten kuvataidekurssit)

Sivun alkuun

Päivitetty 22.6.2020 | Tulosta