Olet tässä

Haku oppilaaksi

     

Varhaisiän opinnot

Varhaisiän opintoihin voivat hakuaikana ilmoittautua ko. vuonna 6 vuotta täyttävät suomen – ja ruotsinkieliset lapset. Oppilaat valitaan arpoen. Seuraava haku tapahtuu sähköisellä hakuaavakkeella huhtikuussa.

Laajan opetussuunitelman mukaiset opinnot

Uusien oppilaitten ilmoittautuminen varsinaisen kuvataidekoulun opetukseen tapahtuu sähköisellä  hakukaavakkeella huhtikuussa; asiasta ilmoitetaan tarkemmin paikallisissa lehdissä, lomakkeen voi myös tulostaa kotisivulta hakuaikana. Oppilaaksi voivat hakeutua suomen- ja ruotsinkieliset kokkolalaiset lapset, jotka seuraavana lukuvuotena ovat alakoulun ensimmäisellä tai toisella luokalla. Saatuaan opiskelupaikan oppilas voi jatkaa opintojaan 20-vuotiaaksi saakka.

Muissa kuvataidekouluissa tai visuaalisten taiteitten muiden suuntautumisvaihtoehtojen mukaisessa opetuksessa olleet, paikkakunnalle tai opinnoista toiseen siirtyvät oppilaat hyväksytään oppilaiksi. Mikäli ryhmissä on tilaa voidaan ryhmiä täydentää myös sellaisilla lapsilla ja nuorilla, jotka eivät ole opiskelleet aiemmin visuaalisten taiteitten suuntautumisvaihtoehtojen mukaisissa opinnoissa.

Lohtajan, Kälviän ja Ullavan pisteissä pidettäville kuvataidekursseille ilmoittaudutaan elokuussa. Vähintään 6 vuotta kuvataidetta opiskelleet ja iältään vähintään 13 -vuotiaat voivat halutessaan hakeutua kuvataidekoulun syventäviin opintoihin erillisellä ns. työpajavalintakaavakkeella, joita saa huhtikuun aikana omalta opettajalta tai koulun internetsivuilta.

Sivun alkuun

Päivitetty 20.6.2018 | Tulosta