Olet tässä

Arviointi


Arviointi on oppilaan oppimista tukevaa ja luonteeltaan kannustavaa.

Perusopintojen päättyessä ennen siirtymistä syventäviin opintoihin oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen, jossa on sanallinen arviointi.

Syventävien opintojen päättyessä oppilas saa arvioinnin syventävistä opinnoista sekä lopputyöstä. Jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee todistuksen muusta syystä, niin oppilaalle annetaan osallistumistodistus ja kirjallinen arviointi opinnoista.

Sivun alkuun

Päivitetty 27.6.2018 | Tulosta