Olet tässä

Lopputyö


Lopputyön tekemisen voi aloittaa opiskeltuaan vähintään 2-3 lukuvuotta työpajaopinnoissa ja oppilaan ollessa vähintään 16 –vuotias.  Lopputyötä tekevien on valittava ko. lukuvuoden  työpajat päättötyönsä tekotavan perusteella ja jätettävä päättötyösuunnitelmansa erikseen sovittuun päivämäärään mennessä. Lopputyön tekemisestä pidetään tiedotustilaisuus lukuvuoden alussa. Lopputyö sisältää teoksen tai teossarjan sekä portfolion. Lopputyön laajuus on 140t, mikä sisältää n. 40 –50 t itsenäistä työskentelyä.

Lopputyön tekijä osallistuu lopputyöohjauksiin, lopputyönäyttelyn rakentamiseen ja avajaisiin sekä arviointikeskusteluun. Lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja.

Sivun alkuun

Päivitetty 28.3.2019 | Tulosta