Olet tässä

Opetuksen rakenne ja eteneminen


MITEN OPETUS ETENEE ?

Kun oppilas on saanut varsinaisen opiskelupaikan, hänellä on oikeus jatkaa kuvataidekoulussa 20-vuotiaaksi saakka.  Perustellusta syystä opiskeluun voi anoa välivuotta.

Neljä ensimmäistä vuotta oppilaat osallistuvat perusopintoihin, jotka käsittävät erilaisten kuvantekemisessä tarvittavien valmiuksien harjoittelua - harjoitellaan havaintojen tekemistä, tutustutaan eri materiaaleihin ja välineisiin jne. Työskentelyssä korostetaan omaa persoonallista ilmaisua, mielikuvitusta ja luovuutta. 

Viides ja kuudes vuosi on jaettu neljään jaksoon. Kukin jakso keskittyy johonkin ilmaisumenetelmään eli maalaukseen, grafiikkaan, keramiikkaan ja kuvanveistoon, digitaaliseen valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn ym. Kuudennen vuoden keväällä ja siitä alkaen aina keväisin oppilas valitsee seuraavan lukuvuoden ns. työpajat. Työpajoissa eli syventävissä opinnoissa oppilas keskittyy lukukausittain tai lukuvuosittain yhteen valitsemaansa työpajaan.

Kaikki opetus sisältää pieniä kotitehtäviä sekä tunneilla tehtäviä yhteisiä näyttelykäyntejä ja muuta taiteen tarkastelua, retkiä ja tutustumiskäyntejä. Niiden avulla tutkitaan ympäristöä, mennyttä ja nykyistä kulttuuria - koko elämää.

Sivun alkuun

Päivitetty 29.3.2019 | Tulosta