Olet tässä

Syventävät opinnot


Syventävien opintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää niitä tietoja ja taitoja, joita on kehitetty perusopintojen aikana. Opiskelu on perusopintoja pitkäjänteisempää ja itsenäisempään työskentelyotteeseen vahvistavaa. Oppilas voi syventää omalle ilmaisutavalle parhaiten soveltuvaa työskentelyä, mutta häntä kannustetaan myös monipuolisuuteen. Työpajojen vaihtelulla voidaan vahvistaa laaja-alaista näkemystä kuvataiteesta ja mahdollistaa monialainen visuaalinen osaaminen ja taiteentuntemus.

Syventävien opintojen laskennallinen laajuus on 500t. Oppilaat ovat 15-20 -vuotiaita ja he voivat vapaasti valita eri ”työpajoista”, joita ovat esim.  piirustus ja maalaus, keramiikka, piirustus ja grafiikka, sarjakuva, digitaalinen taide ja valokuvaus, animaatio. Opetusta on 3vkt ja kuten perusopinnoissakin tuntimääriin lasketaan myös ohjatut kotitehtävät sekä myös luennot ja muut mahdolliset ylimääräiset kurssit. 

Lohtajalla, Kälviällä ja Ullavassa opiskelleet vähintään 13 -vuotiaat saavat halutessaan hakeutua kaupunkikeskuksessa toimivan kuvataidekoulun työpajoihin.


Sivun alkuun

Päivitetty 27.6.2018 | Tulosta