Olet tässä

Varhaisiän opinnot

 

Varhaisiän opinnoissa tuetaan lapsen luonnollista uteliaisuutta ja halua tutkia ympäristönsä ilmiöitä. Opetuksessa luodaan tilanteita, joissa lapsi voi tehdä omia havaintoja, oletuksia ja johtopäätöksiä. Varhaisiän opinnoissa visuaalisten havaintojen rikastaminen ja tarkentaminen ovatkin keskeisellä sijalla. Eri aistein saatujen kokemusten ja havaintojen avulla vahvistetaan rohkeutta, itsetuntoa, ajattelua, mielikuvitusta ja ilmaisua. Tutustuminen kuvallisen ilmaisun perusteisiin antaa tukea ja edellytyksiä ilmaisulle.

Varhaisiän opintoihin voivat hakeutua ko. vuonna 6 vuotta täyttävät lapset. Hakuaika on huhtikuussa. Oppilaat valitaan arvalla. Opetusta on 60 min/vko.

 

kuusvee 003.jpg
naamioituneet 6-vuotiaat
 

Päivitetty 18.6.2014 | Tulosta