Du är här

Skolornas användning av utomstående

Skolsalarnas kvällsanvändningsturer reserveras från idrottstjänster. Kvällsanvändningsturer beviljas för vardagar då skolorna är öppna. Turer under veckoslut- och lovtider kommer man överens om med skolans rektor från fall till fall.

Skolornas övriga utrymmen (klassrum, auditorier m.m.) reserveras direkt från ifrågavarande skola.

Träningsturerna i skolornas gymnastiksalar är avgiftsfria för föreningarnas under 18-åringar och handikappföreningarnas  idrottsverksamhet (idrottstjänsternas anslag). Tävlingar, matcher och andra evenemang är avgiftsbelagda.
Idrottsnämnden 15.4.2009 § 37 / Utbildningsnämnden 23.4.2009 § 60

Ansökan om ordinarie turer för kvällsanvändning av skolsalarna för perioden 2020-2021 inlämnas till idrottstjänster senast 31.5.2020.
www-ansökan

Reservering av skolornas salar

Genom att klicka på skolans namn får man fram reserveringssituationen för salen, Web Timmi öppnas för ifrågavarande utrymme. 

Skolsalens
area
tilläggsinformation
Chydenius skola450 m2
Donnerska skolan:
juhlasali
288 m2- 2 vån., scen
Donnerska skolan:
voimistelusali
192 m2- 0 vån.
Hakalahden koulu470 m2- scen
Halkokarin koulu242 m2  - scen

Hollihaan koulu

Hollihaan liikuntahalli

925 m2 

Isokylän koulu

Isokylän Monitoimitalo

750 m2      
Jokilaakson koulu148 m2   
Kaustarin päiväkoti  87 m2
Kiviniityn koulu360 m2- scen
Koivuhaan koulu426 m2
Kyrkbackens skola137 m2STÄNGT!
Länsipuiston koulu600 m2- scen  
Mäntykankaan koulu138 m2   - speglar
Rytimäen koulu83 m2
Torkinmäen koulu450 m2
Ulkometsän päiväkoti83 m2
Villa Skola174 m2
Vittsar skola136 m2
Ykspihlajan koulu150 m2 STÄNGT!  


KouluSalens areatilläggsinformation
Kälviän kirkonkylän koulu 280 m2   
Marttilan koulu  96 m2   
Peltokorven koulu100 m2STÄNGT!
Ruotsalon koulu200 m2   
  - - - - - - - - - - - - - -
   
Lohtajan koulu273 m2
Marinkaisten koulu273 m2
Alaviirteen koulu
116 m2
STÄNGT!
 - - - - - - - - - - - - - -
   
Veikko Vionojan koulu300 m2
Rahkosen koulu286 m2


Upp

Uppdaterad 31.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut