Du är här

Rektors hälsning


Under 158 år har Karleby svenska gymnasium och dess föregångare erbjudit högklassig, svenskspråkig undervisning i Karleby - med sikte på studentexamen och de dörrar den öppnar. Vi har goda och kunniga lärare som i samarbete med de studerande presterar toppresultat i studentexamen år från år.


VAD BETONAR VI?
KSGs profil innefattar internationalism, företagsamhet och ett brett språkprogram. Möjligheterna till idrottsutövande är goda tack vare samarbetet med stadens Idrottsakademi.

  • Internationalism. Vi idkar utbyte med skolor i Frankrike, Spanien och Tyskland. Vi samarbetar också med andra skolor i regionen kring internationella projekt.
  • Företagsamhet. Inom internationella projekt uppmuntras till företagsamhet. Vissa år har vi företagsamhet som särskilt tema, vilket inkluderar idéutveckling, marknadsföring och redovisning. 
  • Språkprogram. I vårt gymnasium kan den studerande läsa franska, ryska, spanska och tyska.
  • Idrottsakademi. Möjligt att träna under skoltid i enskilda eller gruppgrenar.

VAR HITTAR DU OSS?
Vi befinner oss på Hälsovägen 1 också under läsåret 2020-2021.


ALTERNATIV NÄR DU VÄLJER FRAMTIDA SKOLA?
Karleby svenska gymnasium är ett mycket bra alternativ för Dig som funderar på vad Du skall göra efter åk 9. Helt allmänt kan man säga att gymnasiestudierna öppnar dörrar som ingen annan utbildning till universitet och högskolor. En gymnasieskola med goda resultat öppnar ännu fler dörrar än andra.

För Dig som bor på annan ort och funderar på Karleby svenska gymnasium som framtida skola kan vi nämna att Karleby stad ersätter också självriskandelen för skolresor över 10km (Folkpensionsanstalten ersätter resten).


TA KONTAKT!
Tveka inte att ta kontakt och fråga mera! Kontaktinformationen finner Du till vänster om denna spalt. Du kan också komma på besök och följa med undervisningen ett par dagar. Det ger en inblick i hur Din framtida skolgång kunde te sig.

VÄLKOMMEN TILL KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM!


Mvh Cecilia Hägglund-Nygård
Rektor

   Uppdaterad 17.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut