Du är här

Gymnasie- och yrkesutbildning

Andra stadiets utbildning i Karleby

Efter grundskolan kan ungdomar fortsätta sina studier på andra stadiet enligt sina egna intressen och mål. Gymnasier och yrkesläroanstalter har var sin grunduppgift, men dessutom har var och en sina egna tyngdpunkter. På grund av samarbetet mellan andra stadiets läroanstalter i Mellersta Österbotten kan studerandena välja kurser även från de andra skolorna.

Andra stadiets utbildning i Karleby utbjuds av:

Gymnasier
Karleby svenska gymnasium
Kokkolan suomalainen lukio

Vuxengymnasium
Kokkolan aikuislukio
Yrkesgymnasium

Yrkesutbildning
Mellersta Österbottens utbildningskoncern
Mellersta Österbottens konservatorium
Ammattiopisto Luovi (Yrkesinstitutet Luovi)

Till Karleby stads utbildningsverk hör ett finskspråkigt dagsgymnasium, ett finskspråkigt vuxengymnasium samt ett svenskspråkigt dagsgymnasium. Gymnasierna i Karleby är allmängymnasier, men de betonar olika ämnen i sina skolvisa läroplaner.

Vuxengymnasiet ansvarar för kombinationsstudier och yrkesgymnasiets gymnasiestudier samt distansgymnasieverksamhet.

För noggrannare information var god och besök skolornas egna hemsidor.

Upp

Uppdaterad 5.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut