Du är här

Vid elevolycksfall i skolan


Om det sker ett elevolycksfall i skolan ges första hjälp av skolhälsovårdaren eller någon annan vuxen. Vid behov uppsöks första hjälpen vid hälsocentralen. Skolan försöker få kontakt med elevens vårdnadshavare, så att någon kan komma och hämta barnet från skolan eller från första hjälpen.

Om barnet förs hemifrån till hälsocentralen p.g.a. olycksfall som skett på skolvägen eller vid skolan och om barnet remitteras till centralsjukhuset för vidare undersökningar ska de som tar emot eleven vid sjukhuset informeras om att det är fråga om ett skololycksfall.

Skolans kanslist gör en skadeanmälan om olycksfallet till försäkringsbolaget. Anmälan görs alltid, även om inga kostnader uppstår. Om olycksfallet för med sig kostnader, till exempel för nödvändig och omedelbar transport eller vård, ersätter försäkringsbolaget vårdnadshavaren mot kvitto. Vårdnadshavaren lämnar in kvittona till skolan som sänder dem vidare till försäkringsbolaget.

Karleby stads försäkring för skololycksfall täcker olycksfall som hänt

 • i skolan
 • på skolvägen
 • i samband med verksamhet som omfattas av läsårsplanen
 • under lägerskola i hemlandet och utomlands. Från och med den 1 januari 2015 gäller dessutom en reseförsäkring under utlandsresor som omfattas av skolans läroplan. Reseförsäkringen täcker kostnader för sjukdomsfall och olycksfall, om resan måste ställas in eller avbrytas eller försening i samband med resan. Försäkringen täcker inte resgods.

Försäkringen täcker

 • läkarbesök, undersökningar och åtgärder (även på den privata sektorn)
 • läkemedelskostnader
 • vårddagsavgift på sjukhus
 • undersökning och vård av tandskador
 • kostnader för resor till undersökningar och vård (kilometerersättning vid transport med privat bil högst 0,25 euro/kilometer)
 • kostnader för skolresor om den försäkrade på grund av olycksfallsskadan inte kan ta sig till och från skolan på vanligt sätt (läkarintyg krävs, i utlåtandet ska ingå en uppskattning av hur länge skjuts behövs)
 • kostnader för reparation av glasögon som gått sönder i samband med olycksfallet eller kostnaderna för skaffande av motsvarande glasögon om de inte går att reparera, förutsatt att olycksfallet har krävt läkarvård och att reparationen/nyanskaffningen gjorts senast två månader efter olycksfallet (max 500 €)
 • fysikalisk behandling som läkare ordinerat efter operation eller gipsvård (max 10 gånger/1 vårdperiod/olycksfall)

Försäkringen täcker inte

 • av sjukdom, defekt eller skada orsakade till exempel buk- eller ljumskbråck, bristningar i akillessenan eller återkommande ledvrickningar
 • tandskador orsakade av bitning på tand
 • vårdnadshavarens indirekta kostnader, såsom övernattningskostnader, inkomstbortfall, parkeringskostnader, telefonkostnader

Lokal Tapiola är Karleby stads försäkringsbolag från och med den 1 januari 2015.

Upp

Uppdaterad 12.5.2015 | Skicka respons | Skriv ut