Olet tässä

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilashuollon tiimi 

Kokkolan kaupungin opiskeluhuollon piirissä on noin 9 300 lasta ja nuorta esiopetuksesta lukioon sekä toisen asteen koulutukseen. Opiskeluhuoltoa toteutetaan oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisesti ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuoltotyötä tehdään yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu mahdollisimman toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.

Kaupungin opiskeluhuollon toimintaympäristö on kaksikielinen ja sijaintikuntana Kokkolan kaupunki vastaa myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppilashuollon palveluista. 


Koulukuraattorit

Koulukuraattori toimii sosiaalityön asiantuntijana kouluyhteisössä. Työote on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä. Koulukuraattorin tehtävään kuuluu koulun eri ammattiryhmien kanssa tapahtuva konsultaatio liittyen yksittäisiin oppilaisiin / opiskelijoihin, luokka- ja kouluyhteisöön tai yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Koulu­kuraattorin työn keskeisinä tavoitteina ovat oppilaan / opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen ja koulunkäynnin tukeminen. Työhön voi sisältyä keskusteluja oppilaan / opiskelijan kanssa, luokka- ja ryhmätasoisia työmuotoja ja tukitoimien suunnittelua. Koulukuraattorin työtä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen / opiskelijaan ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. 


Johtava kuraattori Sanna Sarkkinen-Vuorinen
Puh. 040 8068 438

- Mäntykankaan koulu ja esiopetus
- Kokkolan suomalainen lukio, Kiviniityn toimipiste 
- Kokkolan suomalainen lukio, Yhteislyseon toimipiste (1/2)

Vastaava kuraattori Pauliina Luoto
Puh. 040 8068 399

- Lucina Hagmanin koulu
- Halkokarin ja Rytimäen koulu ja esiopetus


Vastaava kuraattori Carola Holmbäck-Puskala
Puh. 050 4303 370

- Hollihaan koulu ja esiopetus
- Karleby svenska gymnasium
- Såka skola och förskola


Kuraattori Mia Tynjälä                   
Puh. 044 7809 169 

- Kiviniityn koulu
- Koivuhaan koulu ja esiopetus

Kuraattori Carola Sandbacka                                                      
Puh. 040 4892 206        

- Donnerska skolan
- Chydenius skola och förskola
- Kyrkbackens skola och förskola
- Öja skola och förskola

Kuraattori Mia Saarela        
Puh. 044 7809 124

- Hakalahden koulu
- Jokilaakson koulu ja esiopetus
- Villa skola och förskola


Kuraattori Eva-Maria Karlström
Puh. 040 4892 147

- Kälviän kirkonkylän koulu ja esiopetus
- Peltokorven koulu ja esiopetus
- Marttilan koulu ja esiopetus
- Ruotsalon koulu ja esiopetus
- Marinkaisten koulu ja esiopetus 

Kuraattori Anna-Maija Seppä 
Puh. 044 7809 170

- Isokylän koulu ja esiopetus
- Veikko Vionojan koulu ja esiopetus
- Rahkosen koulu ja esiopetus

Kuraattori Tuija Tuomala                     
Puh. 044 7809 382

- Torkinmäen ja Kaustarin koulu ja esiopetus
- Ykspihlajan koulu ja esiopetus

Kuraattori Mari Parkas
Puh. 040 8068 213

- Länsipuiston koulu
- Kokkolan suomalainen lukio, Yhteislyseon toimipiste (1/2)
- Lohtajan koulu 
- Lohtajan kirkonkylän koulu ja esiopetus

Kuraattori Salla Taskila
Puh. 040 8068 211

- Ammattiopisto: Liiketoiminta, It-media-alat
- Koservatorio

Kuraattori Maria Indola
Puh. 040 8068 212

- Ammattiopisto: Teollisuus ja logistiikka, rakennusalat


Kuraattori Simo Säippä
Puh. 044 7809 046

- Ammattiopisto: Sosiaali- ja terveysala
- Ammattiopisto: Valma
- Ammattiopisto: Kälviän Nuka
- Erityisammattiopisto Luovi

Koulupsykologit

Koulupsykologi on kouluyhteisössä oppilaan ja opiskelijan psyykkisen kehityksen asiantuntija osana muuta oppilashuoltoa. Koulupsykologin työn keskeisenä tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen erityisesti koulunkäynnin ja oppimisen näkökulmasta. Lisäksi koulupsykologi arvioi oppilaan tai opiskelijan kokonaistilannetta sekä tuen tarvetta ja ohjaa hänet tarvittaessa muiden palvelujen piiriin.

Koulupsykologin työhön voi sisältyä tukikeskusteluja oppilaan ja opiskelijan kanssa, luokka- ja ryhmätasoisia työmuotoja sekä oppimisvalmiuksien arviointia ja tukitoimien suunnittelua. Työ perustuu luottamuksellisuuteen ja vaitiolovelvollisuuteen. Oppimiseen liittyvissä tutkimustoiveissa edellytämme koulupsykologin konsultointia sekä opetushenkilöstöltä että muilta yhteistyötahoilta. Koulupsykologin tutkimuksiin ohjaudutaan erityisopettajan lähetteellä.

Oppilaat, opiskelijat, huoltajat ja yhteistyökumppanit voivat olla yhteydessä koulupsykologeihin sähköpostitse, puhelimitse tai Wilman välityksellä.

Johtava koulupsykologi Johanna Puumala           

Puh. 040 8065 352

- Hyvinvointikampus, Kälviä nuka, Konservatorio
- Kiviniityn koulu
- Lisäksi yhteydenotot seuraavien koulujen asioissa: Lohtajan koulu, Lohtajan kirkonkylän koulu ja esiopetus, Marinkaisten koulu ja esiopetus

Koulupsykologi Roosa Di Baldo  keskiviikko - perjantai

Puh. 050 432 6414

- Torkinmäen koulu ja esiopetus
- Kaustarin koulu ja esiopetus
- Mäntykankaan koulu ja esiopetus
- Lisäksi yhteydenotot seuraavien koulujen asioissa: Ruotsalon koulu ja esiopetus

Koulupsykologi Tiia Kyhyräinen  

Puh. 040 4892 236

- Halkokarin koulu ja esiopetus
- Koivuhaan koulu ja esiopetus
- Rytimäen koulu ja esiopetus
- Länsipuiston koulu
- Lisäksi yhteydenotot seuraavien koulujen asioissa: Isokylän koulu ja esiopetus

Koulupsykologi Helena Lindbäck  

Puh. 040 8066 034

- Lucina Hagmanin koulu
- Hollihaan koulu ja esiopetus
- Peltokorven koulu ja esiopetus
- Kälviän kirkonkylän koulu ja esiopetus
- Marttilan koulu ja esiopetus
- Lisäksi yhteydenotot seuraavien koulujen asioissa: Karleby svenska gymnasium

Koulupsykologi Anna-Karin Noromies  keskiviikko - perjantai

Puh. 040 8068 426 

- Chydenius skola och förskola
- Kyrkbackens skola och förskola
- Villa skola och förskola
- Lisäksi yhteydenotot seuraavien koulujen asioissa: Såka skola och förskola, Öja skola och förskola, Donnerska skolan

Koulupsykologi Anna Savolainen  tiistai - perjantai

puh. 040 8068 427

- Jokilaakson koulu ja esiopetus
- Rahkosen koulu ja esiopetus
- Veikko Vionojan koulu ja esiopetus
- Hakalahden koulu
- Kokkolan suomalainen lukio
- Lisäksi yhteydenotot seuraavien koulujen asioissa: Ykspihlajan koulu ja esiopetus

Koulupsykologi Milla Sulonen  

Puh. 040 8065 996  

- Ammattiopisto 

Koulupsykologi Annika Söderholm    Poissa toistaiseksi

Koulupsykologiharjoittelija Jetta Aarnio

Puh. 040 8065 997

Sivun alkuun

Päivitetty 12.11.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta