Olet tässä

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilashuollon tiimi 

Kokkolan kaupungin opiskeluhuollon piirissä on noin 9 300 lasta ja nuorta esiopetuksesta lukioon sekä toisen asteen koulutukseen. Opiskeluhuoltoa toteutetaan oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisesti ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuoltotyötä tehdään yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu mahdollisimman toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.

Kaupungin opiskeluhuollon toimintaympäristö on kaksikielinen ja sijaintikuntana Kokkolan kaupunki vastaa myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppilashuollon palveluista. 


Koulukuraattorit

Koulukuraattori toimii sosiaalityön asiantuntijana kouluyhteisössä. Työote on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä. Koulukuraattorin tehtävään kuuluu koulun eri ammattiryhmien kanssa tapahtuva konsultaatio liittyen yksittäisiin oppilaisiin / opiskelijoihin, luokka- ja kouluyhteisöön tai yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Koulu­kuraattorin työn keskeisinä tavoitteina ovat oppilaan / opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen ja koulunkäynnin tukeminen. Työhön voi sisältyä keskusteluja oppilaan / opiskelijan kanssa, luokka- ja ryhmätasoisia työmuotoja ja tukitoimien suunnittelua. Koulukuraattorin työtä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen / opiskelijaan ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. 


Johtava kuraattori Sanna Sarkkinen-Vuorinen
Puh. 040 8068 438

- Mäntykankaan koulu ja esiopetus
- Mariankadun koulu
- Vastaavan kuraattorin vastuualueena kaikki suomen- ja ruotsinkieliset esiopetusyksiköt, alakoulut ja yläkoulut, lukiot ja ammattiopisto


Perusopetus


Kuraattori Jonna Keskitalo                    
Puh. 044 7809 169 

- Kiviniityn koulu
- Koivuhaan koulu ja esiopetus
- Ykspihlajan koulu ja esiopetus

Kuraattori Carola Sandbacka                                                      
Puh. 040 4892 206        

- Karleby svenska gymnasium
- Donnerska skolan
- Chydenius skola och förskola
- Såka skola och förskola
- Öja skola och förskola


Kuraattori Mia Saarela        
Puh. 044 7809 124

- Hakalahden koulu
- Jokilaakson koulu ja esiopetus
- Kyrkbackens skola och förskola
- Villa skola och förskola


Kuraattori Eva-Maria Karlström
Puh. 040 4892 147

- Kälviän kirkonkylän koulu ja esiopetus
- Peltokorven koulu ja esiopetus
- Marttilan koulu ja esiopetus
- Marinkaisten koulu ja esiopetus
- Vittsar skola och förskola
- Rödsö skola och förskola


Kuraattori Anna-Maija Seppä 
Puh. 044 7809 170

- Isokylän koulu ja esiopetus
- Veikko Vionojan koulu ja esiopetus
- Rahkosen koulu ja esiopetus
- Ruotsalon koulu ja esiopetus


Kuraattori Tuija Tuomala                     
Puh. 044 7809 382

- Hollihaan koulu ja esiopetus
- Torkinmäen koulu ja esiopetus
- Kaustarin koulu ja esiopetus


Kuraattori Mari Parkas
Puh. 040 8068 213

- Länsipuiston koulu
- Kokkolan suomalainen lukio / Länsipuisto
- Lohtajan koulu 
- Lohtajan kirkonkylän koulu ja esiopetus


Kuraattori Saija Kivinen
puh. 040 8068 399

- Lucina Hagmanin koulu
- Halkokarin koulu ja esiopetus
- Rytimäen koulu ja esiopetus


Toisen asteen koulutus:


Kuraattori Maria Indola
Puh. 040 8068 212

- Rakennus-, teollisuus- ja logistiikka-alat

Kuraattori Laura Sahlgren
Puh. 040 8068 211

- Liiketoiminta-, ruoka- ja puhtauspalvelut, IT- ja media-alat
- Konservatoria


Kuraattori Simo Säippä
Puh. 044 7809 046

- Sosiaali- ja terveysala
- Valma, Luovi, Nuva
- Kokkolan suomalainen lukio / Kiviniitty


Koulupsykologit

Koulupsykologi on kouluyhteisössä oppilaan ja opiskelijan psyykkisen kehityksen asiantuntija osana muuta oppilashuoltoa. Koulupsykologin työn keskeisenä tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen erityisesti koulunkäynnin ja oppimisen näkökulmasta. Lisäksi koulupsykologi arvioi oppilaan tai opiskelijan kokonaistilannetta sekä tuen tarvetta ja ohjaa hänet tarvittaessa muiden palvelujen piiriin.

Koulupsykologin työhön voi sisältyä tukikeskusteluja oppilaan ja opiskelijan kanssa, luokka- ja ryhmätasoisia työmuotoja sekä oppimisvalmiuksien arviointia ja tukitoimien suunnittelua. Työ perustuu luottamuksellisuuteen ja vaitiolovelvollisuuteen. Oppimiseen liittyvissä tutkimustoiveissa edellytämme koulupsykologin konsultointia sekä opetushenkilöstöltä että muilta yhteistyötahoilta. Koulupsykologin tutkimuksiin ohjaudutaan erityisopettajan lähetteellä.

Oppilaat, opiskelijat, huoltajat ja yhteistyökumppanit voivat olla yhteydessä koulupsykologeihin puhelimitse tai Wilman välityksellä.


Johtava koulupsykologi Johanna Puumala
Puh. 040 8065 352

- Hyvinvointikampus, Kälviä nuka, Konservatorio
- Kiviniityn koulu ja esiopetus
- Lisäksi yhteydenotot seuraavien koulujen asioissa: Koivuhaan koulu ja esiopetus, Mäntykankaan koulu ja esiopetus, Lohtajan kirkonkylän koulu ja esiopetus, Marinkaisten koulu ja esiopetus, Lohtajan koulu


Koulupsykologi Milla Sulonen
Puh. 040 8065 996  

- Ammattiopisto (liiketoiminta, ruoka- ja puhtauspalvelut, IT- ja media-alat)
- Torkinmäen koulu ja esiopetus, Kaustarin koulu ja esiopetus
- Lisäksi yhteydenotot seuraavien koulujen asioissa: Peltokorven koulu ja esiopetus, Kälviän kirkonkylän koulu ja esiopetus


Koulupsykologi Annika Söderholm
Puh. 040 8065 997

- Ruotsinkieliset esi- ja alakoulut
- Ruotsinkielinen yläkoulu ja lukio
- Ykspihlajan koulu ja esiopetus
- Lisäksi yhteydenotot seuraavien koulujen asioissa: Hollihaan koulu ja esiopetus, Marttilan koulu ja esiopetus, Ruotsalon koulu ja esiopetus


Koulupsykologi Pauli Niemi
Puh. 040 8068 426

- Ammattiopisto (rakennus-, teollisuus- ja logistiikka-alat), Valma, Luovi
- Länsipuiston koulu
- Lisäksi yhteydenotot seuraavien koulujen asioissa: Isokylän koulu ja esiopetus


Koulupsykologi Anna Savolainen
Puh. 040 8068 427

- Kokkolan suomalainen lukio
- Hakalahden koulu
- Jokilaakson koulu ja esiopetus, Veikko Vionojan koulu ja esiopetus, Rahkosen koulu ja esiopetus
- Lisäksi yhteydenotot seuraavien koulujen asioissa: Halkokarin koulu ja esiopetus, Rytimäen koulu ja esiopetus, Lucina Hagmanin koulu


Koulupsykologiharjoittelija Tiia Kyhyräinen
Puh. 040 4892 236

Sivun alkuun

Päivitetty 28.8.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta