Du är här

Elev - och studerandevård

Ellevvård

Inom Karleby stad finns ca 9 300 barn och ungdomar från förskolan till gymnasiet och andra stadiets yrkesutbildning som omfattas av elevhälsa. Elevhälsa genomförs enligt lagen om elev- och studerandevård. Elevhälsan ska främst vara förebyggande elevhälsa med generell inriktning som stöder hela läroanstalten. De studerande har dessutom rätt till individuellt inriktad elevhälsa. Verksamheten ska ordnas genom yrkesövergripande samarbete med undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet så att elevvården bildar en fungerande och sammanhängande helhet.

Stadens verksamhetsområde inom elevhälsa är tvåspråkigt och Karleby stad ansvarar även tjänster inom andra stadiets yrkesutbildning.


Ledande kurator Sanna Sarkkinen-Vuorinen
Tel. 040 8068 438

- Mäntykankaan koulu ja esiopetus
- Mariankadun koulu
- Vastaavan kuraattorin vastuualueena kaikki suomen- ja ruotsinkieliset esiopetusyksiköt, alakoulut ja yläkoulut, lukiot ja ammattiopisto


Grundutbildning

Kurator Carola Sandbacka                                                      
Tel. 040 4892 206        

- Karleby svenska gymnasium
- Donnerska skolan
- Chydenius skola och förskola
- Såka skola och förskola
- Öja skola och förskola


Kurator Mia Tynjälä                 
Tel. 044 7809 169 

- Kiviniityn koulu
- Koivuhaan koulu ja esiopetus
- Ykspihlajan koulu ja esiopetus

Kurator Mia Saarela        
Tel. 044 7809 124

- Hakalahden koulu
- Jokilaakson koulu ja esiopetus
- Kyrkbackens skola och förskola
- Villa skola och förskola


Kurator Eva-Maria Karlström
Tel. 040 4892 147

- Kälviän kirkonkylän koulu ja esiopetus
- Peltokorven koulu ja esiopetus
- Marttilan koulu ja esiopetus
- Marinkaisten koulu ja esiopetus
- Vittsar skola
- Rödsö skola


Kurator Anna-Maija Seppä 
Tel. 044 7809 170

- Isokylän koulu ja esiopetus
- Veikko Vionojan koulu ja esiopetus
- Rahkosen koulu ja esiopetus
- Ruotsalon koulu ja esiopetus


Kurator Tuija Tuomala                     
Tel. 044 7809 382

- Hollihaan koulu ja esiopetus
- Torkinmäen koulu ja esiopetus
- Kaustarin koulu ja esiopetus


Kurator Mari Parkas
Tel. 040 8068 213

- Länsipuiston koulu
- Kokkolan suomalainen lukio / Länsipuisto
- Lohtajan koulu 
- Lohtajan kirkonkylän koulu ja esiopetus


Kurator Saija Kivinen
Tel. 040 8068 399

- Lucina Hagmanin koulu
- Halkokarin koulu ja esiopetus
- Rytimäen koulu ja esiopetus


Yrkesutbildning:


Kurator Maria Indola
Puh. 040 8068 212

- Rakennus-, teollisuus- ja logistiikka-alat
- Luovin tuotantokoulu

Kurator Laura Sahlgren
Puh. 040 8068 211

- Liiketoiminta-, ruoka- ja puhtauspalvelut, IT- ja media-alat
- Konservatorio


Kurator Simo Säippä
Puh. 044 7809 046

- Sosiaali- ja terveysala
- Valma, Luovi, Nuva
- Kokkolan suomalainen lukio / Kiviniitty


Skolpsykologer

Skolpsykologen jobbar med elevers och studerandes välbefinnande som en del av elevvården. Till skolpsykologens centrala arbetsuppgifter hör att främja elevernas och studerandes välmående främst ur ett skol- och inlärningsperspektiv. Utöver detta ser skolpsykologen till elevens eller studerandens helhetssituation och behov av stöd. Vid behov kan skolpsykologen remittera vidare till andra stödenheter.

I skolpsykologens arbete kan det ingå stödsamtal med eleven eller studeranden, bedömning av inlärningsfärdigheter och planering av stödåtgärder samt olika former av arbete på klass- eller gruppnivå. Skolpsykologens arbete är konfidentiellt och omfattas av tystnadsplikten. Vid önskan om en utredning angående elevens/studerandens inlärning bör skolpsykologen konsulteras innan remissen görs, detta gäller både skolpersonalen och andra samarbetspartners. Det här underlättar skolpsykologens jobb och hjälper till med att hålla utredningsköerna under kontroll. Det är specialläraren som skickar remiss till skolpsykologens utredning av inlärningsfärdigheter.

Elever, studerande, vårdnadshavare och andra samarbetspartners kan alltid ta kontakt med skolpsykologerna via telefon eller Wilma.


Ledande skolpsykolog Johanna Puumala
Puh. 040 8065 352

- Hyvinvointikampus, Kälviä nuka, Konservatorio
- Kiviniityn koulu ja esiopetus
- Lisäksi yhteydenotot seuraavien koulujen asioissa: Koivuhaan koulu ja esiopetus, Mäntykankaan koulu ja esiopetus, Lohtajan kirkonkylän koulu ja esiopetus, Marinkaisten koulu ja esiopetus, Lohtajan koulu


Skolpsykolog Milla Sulonen
Puh. 040 8065 996  

- Ammattiopisto (liiketoiminta, ruoka- ja puhtauspalvelut, IT- ja media-alat)
- Torkinmäen koulu ja esiopetus, Kaustarin koulu ja esiopetus
- Lisäksi yhteydenotot seuraavien koulujen asioissa: Peltokorven koulu ja esiopetus, Kälviän kirkonkylän koulu ja esiopetus


Skolpsykolog Annika Söderholm
Puh. 040 8065 997

- Svenskspråkiga förskolor och lågstadier
- Donnerska skolan 
- Karleby svenska gymnasium
- Ykspihlajan koulu ja esiopetus
- Lisäksi yhteydenotot seuraavien koulujen asioissa: Hollihaan koulu ja esiopetus, Marttilan koulu ja esiopetus, Ruotsalon koulu ja esiopetus


Skolpsykolog Pauli Niemi
Puh. 040 8068 426

- Ammattiopisto (rakennus-, teollisuus- ja logistiikka-alat), Valma, Luovi
- Länsipuiston koulu
- Lisäksi yhteydenotot seuraavien koulujen asioissa: Isokylän koulu ja esiopetus


Skolpsykolog Anna Savolainen
Puh. 040 8068 427

- Kokkolan suomalainen lukio
- Hakalahden koulu
- Jokilaakson koulu ja esiopetus, Veikko Vionojan koulu ja esiopetus, Rahkosen koulu ja esiopetus
- Lisäksi yhteydenotot seuraavien koulujen asioissa: Halkokarin koulu ja esiopetus, Rytimäen koulu ja esiopetus, Lucina Hagmanin koulu


Skolpsykologpraktikant Tiia Kyhyräinen
Puh. 040 4892 236

Upp

Uppdaterad 4.11.2019 | Skicka respons | Skriv ut