Du är här

Elev - och studerandevård

Ellevvård

Inom Karleby stad finns ca 9 300 barn och ungdomar från förskolan till gymnasiet och andra stadiets yrkesutbildning som omfattas av elevhälsa. Elevhälsa genomförs enligt lagen om elev- och studerandevård. Elevhälsan ska främst vara förebyggande elevhälsa med generell inriktning som stöder hela läroanstalten. De studerande har dessutom rätt till individuellt inriktad elevhälsa. Verksamheten ska ordnas genom yrkesövergripande samarbete med undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet så att elevvården bildar en fungerande och sammanhängande helhet.

Stadens verksamhetsområde inom elevhälsa är tvåspråkigt och Karleby stad ansvarar även tjänster inom andra stadiets yrkesutbildning.

Elevvårdsteamet består av 4 skolpsykologer och 11 skolkuratorer. Utvecklingschefen fungerar som förman för elevvården. 


Grundutbildning:

Ansvarig kurator Sanna Sarkkinen-Vuorinen
Tfn. 040 8068 438

- förskoleundervisning (fi+ sv)
- grundutbildning 1-6 (fi + sv)
- grundutbildning 7-9 Hakalahti, Lucina Hagman, Lohtajan koulu, Torkinmäki, Mariankadun koulu

- Mäntykankaan koulu ja esiopetus
- Torkinmäen koulu ja esiopetus


Kurator Jonna Keskitalo (teamledare)
Tfn. 044 7809 169 

- Länsipuiston koulu
- Koivuhaan koulu ja esiopetus
- Jokilaakson koulu ja esiopetus
- Ykspihlajan koulu ja esiopetus


Kurator Carola Sandbacka                                                      
Tfn. 040 4892 206        

- Karleby svenska gymnasium
- Donnerska skolan
- Chydenius skola och förskola
- Kyrkbacken skola och förskola
- Villa skola och förskola


Kurator Anna-Maija Seppä 
Tfn. 044 7809 170

- Lohtajan yläkoulu
- Lohtajan kirkonkylän koulu ja esiopetus
- Alaviirteen koulu ja esiopetus
- Marinkaisten koulu ja esiopetus
- Veikko Vionojan koulu ja esiopetus
- Rahkosen koulu ja esiopetus
- Ruotsalon koulu ja esiopetus


Kurator Eva-Maria Karlström
Tfn. 040 4892 147

- Isokylän koulu ja esiopetus
- Kälviän kirkonkylän koulu ja esiopetus
- Peltokorven koulu ja esiopetus
- Vittsar skola och förskola
- Rödsö skola och förskola


Kurator Simo Säippä                                                                     
Tfn. 044 7809 046                                                  

- Kiviniityn koulu
- Kokkolan suomalainen lukio


Kurator Tuija Tuomala                     
Tfn. 044 7809 382

- Hollihaan koulu ja esiopetus
- Lucina Hagmanin koulu
- Marttilan koulu ja esiopetus


Kurator Mia Saarela
Tfn. 044 7809 124

- Hakalahden koulu
- Halkokarin koulu ja esiopetus
- Rytimäen koulu ja esiopetus
- Såka skola och förskola
- Öja skola och förskola


Yrkesutbildning:

Ansvarig kurator Rauno Perttula
Tfn.  040 8068 213

- grundutbildning 7-9: Kiviniitty, Länsipuiston koulu, Donnerska skolan 
- gymnasier: KSL, KSG, ammattilukio
- ammatillinen peruskoulutus Kpedun yksiköt (ammattikampus, hyvinvointikampus), Luovi Kokkola, Luovi Kälviä, Keskipohjanmaan Konservatorio


Kurator Maria Indola
Tfn. 040 8068 212

- Ammattiopisto: tekniikka-, liikenne- ja rakennus
- Luovi / Kokkola


Kurator Laura Sahlgren
Tfn. 040 8068 211

- Ammattiopisto: liiketalous, palvelut ja kulttuuri, ICT ja viestintä
- Konservatorio


Skolpsykologer

Skolpsykologen jobbar med elevers och studerandes välbefinnande som en del av elevvården. Till skolpsykologens centrala arbetsuppgifter hör att främja elevernas och studerandes välmående främst ur ett skol- och inlärningsperspektiv. Utöver detta ser skolpsykologen till elevens eller studerandens helhetssituation och behov av stöd. Vid behov kan skolpsykologen remittera vidare till andra stödenheter.

I skolpsykologens arbete kan det ingå stödsamtal med eleven eller studeranden, bedömning av inlärningsfärdigheter och planering av stödåtgärder samt olika former av arbete på klass- eller gruppnivå. Skolpsykologens arbete är konfidentiellt och omfattas av tystnadsplikten. Vid önskan om en utredning angående elevens/studerandens inlärning bör skolpsykologen konsulteras innan remissen görs, detta gäller både skolpersonalen och andra samarbetspartners. Det här underlättar skolpsykologens jobb och hjälper till med att hålla utredningsköerna under kontroll. I första hand är det specialläraren som skickar remiss till skolpsykologens utredning av inlärningsfärdigheter.

Elever, studerande, vårdnadshavare och andra samarbetspartners kan alltid ta kontakt med skolpsykologerna via telefon, e-post eller Wilma.


Skolpsykolog Johanna Puumala  (teamledare)
Puh. 040 8065 352

- Hyvinvointikampus, Kälviä NUVA, Konservatorio, Luovi
- Kiviniityn koulu
- Lohtajan koulu
- Koivuhaan koulu ja esiopetus
- Mäntykankaan koulu ja esiopetus
- Lohtajan alakoulut ja esiopetus


Skolpsykolog Milla Sulonen
Puh. 040 8065 996  

- Ammattikampus, Valma, Luovi
- Torkinmäen koulu ja esiopetus
- Kaustarin koulu ja esiopetus


Skolpsykolog Annika Söderholm
Puh. 040 8065 997

- Donnerska skolan 
- Karleby svenska gymnasium
- Svenska lågstadier och förskolor


Skolpsykolog Pauliina Talus
p. 040 8068 426

- Hakalahden koulu
- Lucina Hagmanin koulu
- Halkokarin ja Rytimäen koulu ja esiopetus
- Jokilaakson koulu ja esiopetus
- Ykspihlajan koulu ja esiopetus
- Ruotsalon koulu ja esiopetus
- Marttilan koulu ja esiopetus
- Ullavan koulut ja esiopetus

Upp

Uppdaterad 16.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut