Olet tässä

Hoitopaikkatakuu

Perhe voi luopua määräaikaisella sopimuksella lapsensa nykyisestä päiväkotipaikasta. Lapsi voi palata myöhemmin samaan varhaiskasvatuspaikkaan.

Perheellä on  mahdollisuus käyttää hoitopaikkatakuun aikana avoimen varhaiskasvatuksen palveluita (leikkikenttä- ja kerhotoiminta) sekä saada lasten kotihoidon tukea mikäli muut myöntämisen kriteerit täyttyvät.

Kokkolan kaupunki sitoutuu osoittamaan varhaiskasvatuksen (päivähoidon) keskeyttäneelle lapselle päiväkotipaikan samaan päiväkotiin, jossa lapsi on aiemmin ollut seuraavin edellytyksin:

 • Päiväkodinjohtaja ja perhe tekevät kirjallisen sopimuksen hoitopaikkatakuusta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen hoitopaikkatakuulle jäämistä. 
 • Lapsen hoitosuhde on ollut voimassa vähintään kolme (3) kuukautta ennen hoitopaikkatakuulle jäämistä.
 • Lapsi on poissa kunnallisesta päivähoidosta vähintään neljä (4) kuukautta.
 • Perhe ilmoittaa kirjallisesti neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden umpeutumista, palaako lapsi keskeytysajan jälkeen elokuun aikana varhaiskasvatukseen vai jatkuuko keskeytys seuraavan toimintakauden ajan (1.8.-31.7).
 • Hoitopaikkatakuusopimus tehdään enintään kahdeksi (2) vuodeksi.
 • Lapsi palaa keskeytysajan jälkeen varhaiskasvatukseen elokuun aikana (1. - 31.8).
 • Hoitopaikkatakuu koskee vain kokkolalaisia perheitä. Perheen tulee olla kirjoilla Kokkolassa hoitopaikkatakuusopimuksen tekohetkellä, sopimuksen mahdollisen uusimisen aikaan sekä silloin, kun lapsi palaa varhaiskasvatukseen.
 • Hoitopaikkatakuu päättyy, jos perhe muuttaa yli vuodeksi tai pysyvästi pois Kokkolasta.
 • Hoitopaikkatakuu päättyy lapsen esiopetusvuoden alkaessa, eikä näin ollen koske esiopetuspaikkaa eikä esiopetuksen lisäksi tarvittavaa maksullista varhaiskasvatusta.
 • Hoitopaikkatakuu ei koske perhepäivähoitoa.
 • Hoitopaikkatakuu ei koske vuorohoitoa, mikäli vuorohoidon tarvetta ei enää päivähoitoon palatessa ole.
 • Sopimus raukeaa, mikäli lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta huoltajan äkillisen työllistymisen tai opiskelun aloittamisen takia. Lapselle tulee hakea tällöin heti varhaiskasvatuspaikkaa, vähintään kaksi (2) viikkoa ennen palvelutarpeen alkamista. Muusta syystä varhaiskasvatukseen palaavalle lapselle tulee hakea varhaiskasvatusta neljä (4) kuukautta ennen palvelutarpeen alkamista. Tällöin lapselle ei taata paikkaa entisestä päiväkodista, vaan paikka osoitetaan yleisen paikkatilanteen mukaan sopivasta kaupungin varhaiskasvatuspaikasta.

Sivun alkuun

Päivitetty 2.6.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta