Olet tässä

Isyysrahajakso

Lapsella, josta maksetaan isyysrahaa, ei ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa isyysrahajaksojen aikana. 

  • oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy päiväkodissa ja mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidossa
  • varhaiskasvatuslaki 11a§, laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 9§.

Isyysrahajaksosta johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan ja varhaiskasvatuksen toimistoon

  • asiakasmaksulomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua aloituspäivää
  • hakemukseen on liitettävä Kelan päätös isyysrahakaudesta

Varhaiskasvatus muutetaan maksuttomaksi siltä ajalta, kun lapsi on on kotona isyysrahajaksolla.

  • tämä toteutetaan niin, että kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaoloa vastaavasti

Varhaiskasvatuksen maksuttomuus ei koske perheen muita varhaiskasvatuksessa olevia sisaruksia.

Sivun alkuun

Päivitetty 1.11.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta