Olet tässä

Kielikylpyryhmien valintakriteerit

Kokkolan sivistyslautakunta on täsmentänyt ja tarkistanut kielikylpykriteerit sekä valintaprosessin 21.1.2020 (§13).  Kielikylpyopetuksen täsmennetyt valintakriteerit ja -prosessi ovat voimassa vuoden 2020 kielikylpyhausta lähtien. 

Valintakriteerit 

Lapsen asuinpaikka on Kokkola.

Lapsen äidinkieli on suomi. 

Lapsen kummankaan huoltajan äidinkieli ei ole ruotsi (ruotsinkielen kielikylvyn osalta).

Lapsen kummankaan huoltajan äidinkieli ei ole englanti (englanninkielen kielikylvyn osalta).

Huoltajat hoitavat kuljetuksen kielikylpyä järjestävään yksikköön. 

Huoltajat sitoutuvat siihen, että siirtyessään perusopetukseen lapsi jatkaa kielikylpyopetuksessa vuosiluokkien 1-9 ajan (ruotsi tai englanti).

Kielikylvyssä olevien lasten kasvua ja kehitystä havainnoidaan tiiviissä yhteistyössä huoltajien, henkilöstön ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Esiopetusvuonna yhteistyötä tehdään myös perusopetuksen henkilöstön kanssa. 

Mahdollisen tuen tarpeiden ilmetessä huoltajilta edellytetään sitoutumista edellä mainittuun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen monialaiseen yhteistyöhön, tarvittavien tukitoimien järjestämiseen sekä mahdollisiin muutoksiin kielikylpyryhmässä jatkamista koskien.

Valintaprosessi

Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, valinta suoritetaan arvonnalla. Ilman kielikylpypaikkaa jääneet hakijat jäävät arvonnan mukaisessa järjestyksessä varasijalle eli ns. jonotuslistalle. Mikäli kielikylpypaikkoja vapautuu, ne voidaan täyttää jonotuslistan mukaisessa järjestyksessä.

Lapselle haetaan ensisijaisesti paikkaa joko ruotsin- tai englanninkieliseen kielikylpyopetukseen.

Huoltajat voivat halutessaan hakea lapselleen myös toissijaista paikkaa ensisijaisen hakutoiveen lisäksi, mikä huomioidaan siinä tapauksessa, että lapsi ei ole tullut valituksi ensisijaiseen kielikylpyryhmään ja toisella sijalla olevaan kielikylpyryhmää on jäänyt vapaita paikkoja.

Molemmissa kielikylpyryhmissä on 21 paikkaa. 

Mikäli lapsi on varhaiskasvatuksen piirissä, suositellaan huoltajia keskustelemaan lapsen nykyisen ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan kanssa hänen näkemyksistään siitä, millaisia edellytyksiä lapsella on kielikylpyyn hakemista ajatellen. Niiden huoltajien, joiden lapsi on ollut kotihoidossa, suositellaan keskustelevan lapsen oman neuvolaterveydenhoitajan kanssa edellä mainitusta asiasta.

Päivitetty 28.1.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta