Du är här

Ansökning till småbarnspedagogiken

Man kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken under hela året.

Ansökan om småbarnspedagogik skall inlämnas senast fyra månader före barnet behöver en plats.

Om behovet av en plats inom småbarnspedagogiken dock beror på sysselsättning, studier eller skolning och man inte kan förutse tidpunkt för när behovet inträder, skall plats inom småbarnspedagogiken ansökas så snabbt som möjligt, dock senast två veckor före barnet behöver en plats.

Svenskspråkiga ansvarspersoner (distrikter)

 Forsberg Satu   distrikt IV  tfn 044 780 9886 
 Björkgren Pia familjedagvård  tfn 044 780 9275  
 Wickström Susanne   distrikt II  tfn 044 780 9153  
e-post: fornamn.efternamn@kokkola.fi
Upp

Uppdaterad 24.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut